Kolgruvesläpskopor

Kolbrytning: Ökad produktivitet och precision för släpskopverk

Inga maskiner ovan jord vid kolgruvor kan transportera mer material snabbare än ett släpskopverk. Detta innebär att även små placeringsfel och små avvikelser i grävsekvensen kan leda till att stora mängder material transporteras fel, vilket kan innebära stora ekonomiska förluster.

Detta är en av anledningarna till att många kolgruvor har börjat använda avancerade guidetekniker för att hantera släpskopor med högre precision, för mer effektiv materialhantering och bättre produktivitet.

Många sådana system hanteras via displayer i hytten som föraren av släpskopverket använder för att placera materialet så exakt som möjligt. En snabb blick på displayen visar var skopan och baljan befinner sig relativt planen, samt om grävpunkterna ligger över eller under planen. Många avancerade 3D-tekniker för skoppositionering visar planvyer och profilvyer av släpskopverket och utgrävningen. Status för grävning och fyllning kan även delas mellan släpskopverk och schaktmaskiner efter behov.

Denna realtidsfeedback är oerhört viktig för att kunna öka gruvans produktivitet. Om materialet hamnar rätt vid första försöket behöver inte släpskopverket användas i onödan och schaktmaskinerna kan användas till andra uppgifter. Dessutom kan en exakt placering av baljan, tillsammans med materialuppdateringar från schaktmaskiner, minska felhantering, onödigt arbete och spill för att sänka rörelsekostnaderna.

Det är inte bara förarna som kan dra nytta av detta. Den här tekniken tillhandahåller en ofantlig mängd information till gruvledningen och planerarna, inklusive minutvis uppdatering av maskinernas plats och driftstatus, mängd och typ av material som transporteras jämfört med planen och mycket mer. Det mesta av informationen kan visas för individuella släpskopverk och förare, sorterad efter specifika produktionsområden eller för hela gruvområdet.

Produktionsövervakningsverktyg, ofta i samverkan med GNSS-funktioner, ger produktionshanterare möjlighet att spåra och rapportera släpskopverk i realtid, inklusive detaljerad information om varje lastcykel för framtida analys. Maskinernas prestanda, produktivitet och nyttolast övervakas och organiseras i rapporter som ledningen kan använda för att optimera släpskopverkets resultat och minimera rörelsekostnaderna.

Guidetekniker för släpskopverk har fått enorm inverkan på dagbrott vid kolbrytning över hela världen, med ökad kolbrytning på kortare tid. Hur fungerar din gruva? Är materialhantering ett problem för dina släpskopförare? Vad har du gjort för att se till att de arbetar så produktivt och effektivt som möjligt? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert om du vill veta mer om tillgänglig teknik för släpskopverk.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer