Fleet Management för kolbrytning

Kolbrytning: Flotthanteringssystemen åtgärdar tre stora utmaningar

Hantera personal och utrustning effektivt vid varje skiftbyte. Spåra och kontinuerligt förbättra cykeltider och nyttolast. Se till att rätt material transporteras till rätt plats direkt. Detta är de tre största utmaningarna med kolbrytning i dagbrott som måste hanteras dagligen. Nu börjar fler och fler vända sig till tekniker för flotthantering för att åtgärda utmaningarna, minska kostnaderna per ton och öka produktiviteten och lönsamheten för gruvområdet.

Om vi först tittar närmare på utmaningen med schemaläggning för personal och utrustning hittar vi några typiska frågeställningar: Vilka förare utför vilka uppgifter? Vilka maskiner har de behov av? Var lämnade förra skiftet maskinerna? Vem är sjukanmäld och hur skiftar vi om uppdragen för att få jobbet gjort?

Flotthanteringssystemen hjälper kolbrytningsföretagen besvara de här frågorna snabbare och mer effektivt. Systemen gör det möjligt att schemalägga och tilldela alla typer av utrustning, truckar, lastare, borrar, släpskopsverk, lätta fordon, tankbilar, underhållsmaskiner och mer, från en enda central plats. Detta medverkar till att minimera improduktiv väntetid för maskiner och maximera nyttjandegraden för utrustningen på området, särskilt vid skiften.

Dessutom kan flotthanteringsverktygen hjälpa gruvledningen att bättre planera in underhåll av utrustningen, så att de kan skicka in maskiner och truckar till verkstaden för förebyggande underhåll i tid och hålla oplanerade driftstopp till ett minimum. De här systemen kan även underlätta bränslehanteringen och så att inte truckar ska få slut på bränsle och behöva vänta på tankning på oplanerade ställen.

Den andra utmaningen, produktionsövervakning, är ytterligare ett område där flotthanteringsteknik kan underlätta för kolbrytning i dagbrott. Tack vare realtidsövervakning av maskinernas cykeltid, nyttolast, lastprestanda och andra viktiga driftsparametrar, hjälper systemen förarna att granska och förbättra sina egna prestationer, till exempel genom att se till att truckarna är lastade med exakt rätt vikt.

Dessutom kan gruvledningen använda flotthanteringsverktyg för att ange produktionsmål och jämföra dem med faktiska prestationer, för individuella maskiner och förare, grupper av maskiner, specifika områden eller hela maskinflottor. Detta gör det enklare att förbättra lastprestandan och öka förutsägbarheten för nyttolasten. Ledningen kan identifiera förare som behöver ytterligare utbildning och till och med köra övningsscenarier för att bedöma driftsändringar innan de införs på riktigt.

Den sista utmaningen, materialhantering, handlar om att få rätt material till rätt plats så snabbt och säkert som möjligt. Misstag kan blir dyra, tänk själv om ett lass kol tippas på spillhögen!

Som tur är kan du övervaka materialtransporter och varna förare och planerare för felaktiga rutter. Flotthanteringssystemen gör det enklare att se till att förarna följer rätt transportvara, identifiera rätt last- och tippställen och lasta av rätt material på rätt ställe. Eftersom de här systemen kan spåra platsen för utrustningen kan gruvarbetarna använda dem för att analysera tippning och hårt trafikerade transportvägar för att sedan utföra nödvändiga ändringar för att hålla kolbrytningen igång med högsta möjliga prestanda och säkerhet.

Vad tycker du? Är detta de största utmaningarna du har träffat på i dagbrottet? Vilka andra problem står du inför och hur kan flotthanteringstekniker hjälpa dig med dessa?

Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert om du vill veta mer om hur ett flotthanteringssystem från Cat kan hjälpa dig.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer