Materialhantering och säkerhet för kolbrytning

Kolbrytning: Förbättrad materialhantering och ökad säkerhet

Av alla innovationer inom kolbrytningen under de senaste århundradena är ingen viktigare än tekniken. I början bröts kol för hand av arbetare med hacka och spada. Med den industriella revolutionen kom kolbrytningsmaskiner och ångskopor specifikt utformade för kolbrytning som effektiviserade arbetet. Under 1900-talet har förbättrad utrustning inneburit dramatiskt ökad produktivitet och säkerhet.

Idag leder ny utveckling till ännu högre prestanda och materialhantering, särskilt i dagbrott där gruvarbetarna måste föra bort så mycket material som möjligt så snabbt och säkert som möjligt.

Förare av släpskopverk kan med en snabb blick på displayen i hytten se var skopan och baljan befinner sig relativt planen, samt om grävpunkterna ligger över eller under planen. Detta hjälper föraren att flytta materialet snabbt och effektivt. Även hälsoinformation om maskinen finns tillgänglig i hytten så att förarna kan identifiera potentiella problem, som tiltning på grund av en instabil platta, och agera snabbt för att förhindra haveri.

På samma sätt ger produktionsövervakningsverktyg planerarna tillgång till realtidsinformation om släpskopverken, ner till individuella skoplaster och tipplatser. Tack vare övervakning av prestanda, produktivitet och nyttolast kan de sedan optimera släpskopverken och minimera rörelsekostnaderna. Vid en del gruvor används den här typen av information till och med i utbildningssyfte för att identifiera förare som behöver ytterligare utbildning och hjälpa dem förstå hur förarna kan påverka släpskopverket och materialhanteringen.

Förare av understödsutrustning som schaktmaskiner, väghyvlar, grävmaskiner, lastare och andra maskiner som tar bort överlast och lastar kol för transport har liknande teknik tillgänglig. Inbyggda vägledningssystem levererar realtidsinformation som maskinen kan använda för att övervaka malm, lastbänkshöjd, cykeltider och volym på materialet som hackas ut. Gruvplanerare kan använda de här systemen för att kartlägga gruvor, skapa terrängmodeller, hitta maskiner och spåra volym och produktivitet med full precision.

Utöver förbättrad materialhantering och ökad produktivitet ger dagens nya teknik även ökad säkerhet, något som kolgruvor över hela världen strävar efter. Många maskiner är utrustade med digitala displayer i hytten som visar zoner och ytor att undvika samt andra verktyg som varnar arbetare för farliga situationer innan olyckor händer.

Vad tycker du? Vilken roll spelar tekniken in i din drift? Vilka tekniker tror du kolbrytning i dagbrott kommer att behöva i framtiden? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert om du vill veta mer om andra tekniska landvinningar från Caterpillar.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer