Kollisionsundvikelse: Skyddar arbetarna

Kollisionsundvikelse: Skyddar arbetarna och lönsamheten

Kollisioner mellan tunga och lätta fordon är en av de vanligaste olyckorna på gruvområden. Dessa olyckor orsakas främst av dålig sikt och händer vanligtvis när utrustningen startar eller rör sig långsamt, till exempel när en maskin befinner sig i ett lastområde, väntande i kö eller vid tankstationen och sedan backar, vänder eller kör framåt till nästa avdelning.

Låga hastigheter innebär däremot inte låg risk. Om ett tungt fordon kolliderar med ett lätt, kan resultatet bli katastrofalt, inte bara för arbetarna utan även för utrustningen. En enda olycka p.g.a. dålig sikt som inte leder till några personskador kan ändå stoppa allt arbete i gruvan i flera dagar. Reparationskostnaderna, driftstoppet, administrativa krav och sänkt produktivitet påverkar sedan ekonomin. Därför är det högt prioriterat hos gruvföretagen att undvika kollisioner.

Fram tills nyligen har ett av få sätt att skydda mot kollisioner i områden med dålig sikt runt trucken varit tillfälliga barriärer som märker ut zoner för parkering, uppstart och förbjudna områden för lätta fordon samt backvarningssignaler. Men även med allt detta har problemet inte kunnat undvikas helt.

En bättre metod är att kombinera bättre sikt för föraren med ett automatiskt avkänningssystem som övervakar alla högriskområden samtidigt, identifierar potentiella problem och varnar föraren för kollisionsrisker. Forskningen visar att en kombination av kameror och radar är den bästa lösningen på problemet.

Hur undviker ni kollisioner i gruvan? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert för mer information om hur Caterpillar kan hjälpa till att skydda dina arbetare genom att förebygga kollisioner.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer