Kollisionsundvikelse: Minskar reparationskostnader

Kollisionsundvikelse: Minskar reparationskostnader och driftstopp

Kollisioner mellan tunga och lätta fordon, en av de vanligaste typerna av olyckor på gruvområden, kan leda till allvarliga skador eller värre. Teknik för att undvika kollisioner monterad på tung gruvutrustning är ett bra sätt att förbättra sikten, eliminera döda vinklar och öka säkerheten för alla.

En ytterligare fördel med den ökade säkerheten de här systemen för med sig är lägre reparationskostnader och kortare driftstopp p.g.a. kollisioner. En enda olycka som inte leder till några personskador kan försätta maskiner ur bruk och stoppa allt arbete i gruvan i flera dagar. Reparationskostnaderna, driftstoppet, administrativa krav och sänkt produktivitet påverkar sedan ekonomin.

Automatiska avkänningssystem övervakar alla högriskområden samtidigt, identifierar potentiella problem och varnar föraren för kollisionsrisker. Forskning visar att en kombination av kameror och radar är den bästa lösningen på problemet.

De här systemen identifierar automatiskt risker som annan utrustning eller andra fordon som befinner sig inom kritiska områden runt maskinen, som framför, bakom eller inom svängradien åt båda hållen, beroende på maskintyp. Zoner kan visas automatiskt beroende på vilken växel fordonet ligger i. Till exempel kan framåtvyn visas när maskinen ligger i drive och bakåtvyn kan visas när backväxeln ligger i. Systemet kan även markera specifika vyer för att visa föraren potentiella risker. Exempelvis om radarn identifierar att ett lätt fordon närmar sig från höger, växlar systemet till kameravyn från höger sida.

Utöver sänkta kostnader och kortare driftstopp p.g.a. kollisioner, ger en bättre medvetenhet av området förarna möjlighet att arbeta snabbare och mer produktivt. Tekniken kan även förbättra cykeltider för truckarna genom att försäkra för förarna att last- och tippområden är fria när de ska köra iväg. Detta gör att arbetet flyter på bättre och mer effektivt.

Hur undviker ni kollisioner på gruvområdet? Hur skulle ni kunna dra fördel av den här typen av teknik? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert för mer information om hur Caterpillar kan hjälpa dig att undvika kollisioner på gruvområdet.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer