Övervakning av skick: Reparera före fel

Övervakning av skick: Stödjer strategin reparera-före-fel

Övervakning av skick är en samling rutiner som underlättar tidig identifiering av förändringar av utrustningens hälsa, drift eller tillämpningsgrad. De här procedurerna arbetar enligt principen reparera före fel för utrustningshantering och vägledning av ändringar i underhållsplanen, driften eller tillämpningar.

I sin enklaste form består övervakning av att status för maskinens system och komponenter övervakas kontinuerligt tillsammans med externa faktorer som till exempel tillämpningsgrad, som kan påverka utrustningens hälsa och livslängd.

Ett bra övervakningsprogram för skick kan:

  • Minska mängden fel och reparationer med oplanerade driftstopp
  • Påverka drift- och underhållskostnader positivt
  • Uppmuntra effektiv användning av arbetskraft
  • Öka utrustningens tillförlitlighet och tillgänglighet
  • Öka produktionen och sänka kostnad per ton

Övervakning av skick förlitar sig på information om utrustningen och tillämpningen för att fatta informerade beslut om tillämpning och underhåll. Inbyggda givare på maskinen övervakar och samlar in information under drift. Ny teknik integrerad i de inbyggda systemen gör sedan den här informationen tillgänglig som realtidsvarningar samt skapar en databas med historik för trendanalyser av hela fordonsflottan.

Analyser av denna kritiska information leder sedan till rekommenderade åtgärder för att förebygga driftstopp eller ännu värre, utrustningshaveri. Använder du dig av information från inbyggda givare på maskinen för att identifiera faktorer som kan påverka utrustningens hälsa eller livslängd? Har du en databas med hälsohistorik för maskinerna i flottan? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert för mer information om teknik som kan samla in och analysera information om maskiners hälsa.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer