Arbetar ett av dina arbetslag bättre än de andra?

Arbetar ett av dina arbetslag bättre än de andra?

Detta är ett problem vi ofta får höra från kunderna idag: ”Jag har ett arbetslag som presterar konsekvent bättre än de andra. Hur kan jag få reda på varför det är på det här viset och vad kan jag göra för att öka prestationerna från övriga lag?”

Detta är ett vanligt problem, därför vände vi oss till Brent Deener, sakkunnig hos Caterpillar, för att se om Cat® MineStar™ System kan lösa situationen. Så här sade han:

Något som är genomgående hos de bäst presterande grupperna är att de hela tiden samlar in och sparar information om vad som händer med maskinerna. Detta innebär att du kan ta fram information om alla dina 793F-truckar och leta efter förarnas starka och svaga sidor. Eller så kan du titta närmare på förarna i dina lastare, där man ofta hittar stora skillnader i kapacitet. Lastar de truckarna jämnt? Hur lång tid tar en lastning?

Med den här informationen kan du hitta eventuella felaktiga förfaranden och åtgärda dem. Du kan även identifiera förare som kan behöva mer utbildning inom vissa områden. Dessutom kan du jämföra prestationer mellan arbetslag och skift. Om du till exempel har fyra arbetslag, varför ha ett topplag och tre svagare? Används istället prestationsinformationen för att distribuera förarna jämnare och få fyra lag som presterar på samma nivå.

Med Cat MineStar System kan du inte bara öka individuella förares prestationer utan även optimera prestationer över arbetslag och skift, vilket innebär att gruvan fungerar blir mer effektiv och lönsam.”

Har du upplevt det här problemet? Vad tror du om Brent Deeners förslag? Skulle de fungera för dig? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert om du har några olösta problem på gruvområdet som du vill att vi ska hjälpa dig med.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer