Cykeltider: Kostnad per ton

Cykeltider: Arbeta effektivt för att sänka kostnaden per ton

Gruvområden mäter produktivitet med kostnad per ton. Ju längre den siffran är, desto högre är lönsamheten. Last och transport är den största faktorn i dessa kostnader och är även det viktigaste att lägga fokus på om du vill förbättra driften. Även små ändringar kan tillsammans innebära stora fördelar.

Cykeltider till exempel. Hur mycket mer malm kan produceras varje dag om lastning och tippning går snabbare eller om optimerade transportvägar gör det möjligt för truckarna att köra snabbare? Oavsett vilket mineral som bryts innebär snabbare cykler med last, transport och tippning mer lönsam drift.

Produktionsstudier har traditionellt gjorts för hand. Personal med stoppur och anteckningsböcker har ägnat flera dagar åt att observera truckar på transportvägarna, granska förarnas teknik och tagit tid på lastning och tippning, för att sedan använda den informationen för att identifiera områden som kan förbättras.

Ny teknik gör det nu istället möjligt för gruvmaskinerna själva att samla in och tillhandahålla viktig information direkt till ledningen. De tillhandahåller realtidsinformation om cykeltider, nyttolast och andra viktiga driftsparametrar som behövs för att öka produktiviteten. De hjälper även gruvledningen att schemalägga och tilldela utrustning, maximera produktionen och nyttjandegrader för höjdgrävmaskiner, minimera väntetider för truckar samt hantera skiftbyten.

Oavsett om målet är att få in en skopa eller en trucklast till per skift kan bättre cykeltider ha en betydande inverkan på produktiviteten och lönsamheten.

Hur mäter du cykeltider? Har du koll på kostnaden för en skopa eller en trucklast till? Dela dina lösningar med oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert för mer information om Fleet och andra tekniska lösningar som hjälper dig att förbättra cykeltiderna.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer