Ökad säkerhet, produktivitet och effektivitet under jord

Ökad säkerhet, produktivitet och effektivitet under jord


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer

Säkerhet och produktivitet har alltid varit de viktigaste delarna i ett framgångsrikt gruvområde, men det är som allra viktigast i underjordstillämpningar. Linjebrytning, horisontalbrytning och brytning av hårda material har alla sina egna unika utmaningar, men att öka produktiviteten och samtidigt bibehålla en säker miljö för personalen är något de har gemensamt. På MINExpo 2012 fick vi tillfälle att berätta om våra tekniker för underjordsbrytning med Mike Leonard, ingenjörsförman vid Longwall Products för Caterpillar.

Malmbrytning längre ner under jorden med lägre höjd och mer riskfyllda miljöer gör dagens gruvdrift svårare än förr.

Säkerhet är viktigast för all gruvdrift och det kan vara en rejäl utmaning att hålla koll på alla personal på gruvområdet. Detta är extra viktigt vid linjebrytning av kol. Tekniken håller på att förändrar hur gruvorna klarar av de här utmaningarna genom att hålla koll på alla som arbetar i och runt gruvan. Kamerasystem övervakar arbetsytan, identifierar personal på platser långt bort samt ger en realtidsinblick i hur arbetet fortskrider. Gruvor använder även RFID-taggar (radiofrekvens) för att identifiera plats och information om taggade arbetare vid arbetsytan. Dessa tekniker samverkar med linjebrytningssystemet för att det ska kunna reagera på taggad personal på platsen enligt vilka roller de har samt för att se till att arbetarna befinner sig på säkert avstånd innan kolytan bearbetas.

Teknik ligger även bakom det faktum att många gruvor har kunnat öka både produktionen och säkerheten på samma gång. Semiautonoma och fjärrstyrda underjordslastare har inte längre mänskliga förare ombord. Den här typen av teknik passar perfekt i underjordsgruvor över hela världen för att hålla gruvarbetare borta från riskfyllda miljöer. Men säkerhet är inte den enda fördelen med dessa tekniker. Gruvbolag upplever en mängd ytterligare fördelar med autonoma underjordslastare, inklusive ökad produktivitet, högre nyttjandegrad och färre skador på utrustningen. En del gruvor har även upplevt ökad effektivitet, kortare cykeltider och produktionsökningar på upp till 25 procent med autonom teknik.

Överlag innebär autonoma tekniker att gruvor kan öka produktionen samtidigt som förarna inte riskerar att råka illa ut. Detta i sig självt ger gruvledningen en chans att planera framtida drift i lugn och ro.

Automatisering är ett sätt för gruvor att öka säkerhet och produktivitet, men även utrustningens tillgänglighet är en av de viktigaste delarna i underjordsbrytning, oavsett vilka risker det handlar om. Oplanerade driftstopp kan sakta ner eller stoppa vilken drift som helst och teknik för övervakning av utrustning gör det enklare att hålla koll på utrustningens hälsa. Proaktiv utrustningshantering ger gruvledningen möjlighet att granska felkoder, spåra underhållsregister och planera in driftstopp i förväg. I underjordstillämpningar som horisontalbrytning kan detta utgöra skillnaden mellan kontinuerlig full produktion och fullständig nedstängning. Alla tillämpningar är unika men teknik för maskinövervakning ger möjlighet att hantera personal, utrustning och service på ett helt nytt sätt.

Använder ni automatisering i din underjordsgruva? Hur kan automatisering förbättra driften? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert för mer information om hur Cat MineStar kan förbättra din underjordsgruva.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer