Utrustningens hälsa

Utrustningens hälsa: Minskar slitage, förebygger fel och håller koll på förbrukningsartiklar

När fler och fler dagbrott införlivar nya tekniker för maskinstyrning och produktionsövervakning upptäcker de ett antal ytterligare fördelar med utrustningens hälsa och underhåll, förbättringar som förlänger maskinens och komponenternas livslängd och minskar dyra oplanerade driftstopp.

Högst på listan ligger mindre slitage på utrustning och däck. Ny maskinstyrningsteknik hjälper förarna att planera för jämnare lastbänkar, bättre transportvägar och mer precisa lutningar. Detta innebär en snällare miljö för maskinerna och truckarna som kör runt dagligen och minskar slitaget på komponenter, ökar däckens livslängd samt sänker rörelsekostnaderna.

Dessa nya tekniker främjar även strategier som reparera före fel och ger förarna, som är de som bäst känner till sin egen utrustning, fler verktyg att proaktivt identifiera och diagnostisera möjliga problem. Detta tack vare displayer i hytten som inte bara visar produktions- och styrinformation i realtid utan även ger minutvisa uppdateringar om maskinens hälsa.

Den här informationen varnar föraren för potentiella problem, som tiltning på grund av en instabil platta, så att han kan agera snabbt för att förhindra haveri. Många av systemen tillhandahåller även checklistor att gå igenom före användning som hjälper föraren att identifiera problem som kräver service eller underhåll, för att reparationer ska kunna utföras före felen inträffar, något som kan minska mängden oplanerade driftstopp.

Slutligen ingår även spårning av förbrukningsartiklar som standard i många system för maskinstyrning och produktionsövervakning. Denna ger gruvledningen möjlighet att övervaka användning och skick av vanligt använda komponenter för att se till att de byts ut vid exakt rätt tillfälle, innan de går sönder men inte i förtid.

På till exempel en gruvborr sitter givare och logiksystem som övervakar borret, stabilisatorn och stålet, håller koll på varv, tidsanvändning och färdad sträcka under produktens livstid. Att veta exakt hur länge och i vilket skick dessa komponenter har använts ger underhållsansvariga bättre möjlighet att fatta informerade beslut angående utbyten, vilket minimerar både driftstopp och kostnader.

Är slitage av utrustning och däck ett problem på ditt gruvområde? Har du problem att avgöra när förbrukningsartiklar är slutkörda? Har du upplevt liknande fördelar för hälsa och underhåll från annan teknik i utrustningen? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert om du vill veta mer om Cat MineStar Health.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer