Fleet Management 101

Fleet Management 101: Grunder och fördelar

Bläddra i en tidning om gruvbrytning eller gå till en branschmässa så stöter du genast på en diskussion om flotthantering. Det är ett hett ämne nu för tiden. Men vad innebär det utöver själva definitionen, hantering av en maskinflotta, och vilka fördelar medför det till gruvdriften?

Det enklaste sättet att definiera flotthantering är att titta närmare på de tre grundläggande komponenterna: utrustningstilldelning och -optimering, produktionsövervakning samt övervakning av positioner och material.

Utrustningstilldelning- och optimering är den främsta anledningen till att många gruvbolag väljer att implementera flotthanteringssystem. Genom att göra det möjligt att schemalägga och tilldela alla typer av utrustning från olika tillverkare, samt hantera skiftbyten, från en enda central plats, medverkar flotthantering till att minimera improduktiv väntetid för maskiner och optimera nyttjandegraden för utrustningen på området.

Den andra viktiga delen, produktionsövervakning, består av möjligheten att granska information om maskiners cykeltid, nyttolast, lastprestanda och andra viktiga driftsparametrar. Flotthantering synliggör denna information i realtid och kan visa den för individuella maskiner och förare, grupper av maskiner, specifika områden eller hela maskinflottor. Detta gör det enklare att förbättra lastprestandan och öka förutsägbarheten för nyttolasten.

Den tredje delen är övervakning av positioner och material. I grunden handlar flotthantering om att övervaka positioner för all utrustning i en hel flotta. Men utöver detta kan det utnyttjas till att se till att maskiner befinner sig på rätt plats och att rätt mängd och typ av material transporteras. Sådan information kan användas för att varna förare för fel vägval innan misstag eller säkerhetsrisker kan inträffa, samt för att analysera prestandafaktorer som tipprörelser och hårt trafikerade transportvägar för att öka gruvans produktivitet.

Nu när du vet vad flotthantering innebär är det dags att ta upp varför det används. Om det införs på korrekt sätt ger det dig en omfattande översikt över hela driften av en eller flera gruvområden. Därifrån kan du sedan visa mer och mer detaljerade vyer och analyser, skapa rapporter om specifika grupper av tillgångar, utrustning på visa områden eller individuella maskiner. Dessutom ger det dig möjlighet att genomföra simuleringar för att identifiera hur ändringar påverkar driften före de implementeras. Dessa funktioner samverkar för att du ska kunna minska kostnaderna per ton, öka produktiviteten och hela gruvområdets lönsamhet.

Vad tycker du? Stämmer detta med dina definitioner av och förväntningar på flotthantering? Vilka andra funktioner vill du ska ingå? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert om du vill veta mer om Fleet.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer