Fleet Optimization: Slutsumman

Fleet Optimization: Ger riktiga resultat

Idag är gruvbrytning viktigare än någonsin tidigare i historien. Utvecklingen i världen och ökad urbanisering driver upp efterfrågan på mineraler, metaller och kol. Varje sekund är viktig när gruvbolagen strävar efter att inte bara nå upp till globala krav utan även efter att vara så produktiva som möjligt för att kunna utnyttja efterfrågan maximalt.

När maskinflottan inte används optimalt sjunker gruvområdets produktivitet och potentiella inkomster går förlorade. Det räcker med en eller två laster extra om dagen för att påverkan slutsumman rejält. Tänk på guldpriset till exempel. En stor truck kan bära guld för mer än 90 000 kr på en enda timme. Långa kötider och felkörningar har stor inverkan på produktiviteten. Tekniker för tilldelning och optimering av flottan kan hjälpa gruvområden att åtgärda sådant.

Dessa tekniker gör det möjligt att skicka ut och hantera flottan från ett centralt kontor. Systemen tilldelar utrustning, maximerar produktionen och nyttjandegrader för höjdgrävmaskiner, minimerar väntetider för truckar och hanterar skiftbyten. Flera gruvor rapporterar produktionsökningar på 15 laster per skopa enbart tack vare bättre hanterade skiftbyten. Användning av samma teknik för att tilldela flottor har visat liknande resultat. Flottilldelningssystem kan användas med i princip alla typer av mobil utrustning.

Vilka tekniker använder du för att optimera flottanvändningen? Dela dina lösningar med oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert om du vill veta mer om tekniker för tilldelning och optimering av maskinflottan.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer