Underhåll av transportvägar

Underhåll av transportvägar: Ökad livslängd för däck och truckar

De finns i varenda dagbrott och utgör grundbulten i produktionssystemet. De är lika viktiga som truckar och höjdgrävmaskiner och kan både gruvans största tillgång och dess största svaghet. Vad är det vi pratar om, jo transportvägarna. Utformning och underhåll av transportvägarna har en direkt inverkan på gruvans produktivitet och lönsamhet.

Transportvägarnas skick påverkar hastigheter, bränsleförbrukning, däckens livslängd, säkerheten och mängden malm som kan fraktas. Rena, jämna ytor förlänger livslängden för däcken på truckarna och minskar risken för maskinskador och olyckor p.g.a. risker med vägen. Jämna, konstanta lutningar leder till färre växlingar och gör att förarna kan hålla högre medelhastighet, bromsa jämnare på tillbakavägen samt minskar spill och bränsleförbrukning.

Å andra sidan kan dåligt utformade och underhållna transportvägar leda till dramatiskt ökade kostnader p.g.a. förlorad produktionstid, kortare livslängd för däck, högre bränsleförbrukning, kraftigare slitage på komponenter, större reparationer och utbyten av utrustning samt problem med säkerheten. Även utmärkt utformade transportvägar kräver tid och arbete att hållas i toppskick. Regelbundet underhåll hjälper till att eliminera små hastighetssänkningar och ökade cykeltider som påverkar produktionen per timme och per år.

Som tur är finns det numera ett flertal nya verktyg och tekniker som hjälper gruvledningen att bygga bättre transportvägar och upprätta bättre underhållsförfaranden, med det slutliga målet att öka däckens och lastbilens livslängd samt sänka bränsleförbrukningen och kostnaden per ton.

Inbyggda maskinsystem kan till exempel kontrollera vägens skick och bedöma transportens svårighetsgrad med givare som mäter faktorer som komponentbelastning, stötar, stagbelastning, hur ofta växlingar sker, växel på lutning, användning av broms/fördröjare och mycket mer. Många av de här systemen kan även skicka vidare realtidsinformation till förare och underhållspersonal angående problemområden att undvika och åtgärda.

Dessutom kan programvaror simulera produktivitet för truckar och uppskatta kostnad per ton för olika transportvägar. Gruvorna kan sedan använda de här verktygen för att avgöra om truckarna uppnår beräknad hastighet i lutning samt cykler och väntetider vid lastaren. Med den här informationen kan ledningen sedan undersöka möjliga orsaker till förseningarna. Tvingar ojämna eller hala vägar eller snäva svängar förarna att sakta ned? Är rullmotståndet högre än planerat? Är sikten undermålig p.g.a. damm eller hinder? De kan sedan utföra de åtgärder som krävs.

Spårningfunktionerna som numera finns inbyggda i många gruvmaskiner kan underlätta vid underhåll av transportvägarna. De här systemen genererar rapporter som visar var hälso- och driftlarm inträffar, för att förare och ledningen ska kunna identifiera problem på området, inklusive icke-optimala transportvägar som påverkar tillgänglighet, hälsa och livslängd för gruvutrustningen.

Bra utformade och underhållna transportvägar är nyckeln till en kostnadseffektiv truckflotta och en lönsam gruva. Är dina transportvägar konstruerade för att hantera den last som dagens truckar kan frakta? Vad gör ni vid din gruva för att hålla transportvägarna i toppskick? Dela dina upplevelser med oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert för mer information om verktyg och teknik som kan förbättra dina transportvägar.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer