Föremålsigenkänning: Tung utrustning

Föremålsigenkänning: Förebygger kollisioner med tung utrustning

När flera gruvtruckar arbetar inom samma område kan det snabbt bli ont om utrymme. När så stora fordon delar på samma väg är kollisionsundvikande system en viktig del av säkerheten.

En kollision i låg hastighet mellan mindre fordon kan leda till en buckla eller två, några tusen kronor i reparationer och smärre skador på förare och passagerare. Men en kollision mellan stora gruvtruckar, även i låg hastighet, riskerar att allvarligt skada förare och andra på platsen och kan orsaka tiotusentals kronor i reparationer och sänkt produktivitet p.g.a. driftstopp.

Även om utbildade, alerta förare är det första steget till att förhindra kollisioner mellan tunga fordon, är föremålsigenkänningssystem en extra säkerhetsåtgärd som kan förhindra gruvkollisioner som annars hade lett till personskador och dyra reparationer. En uppsättning givare och kameror ökar förarens sikt och ger dem möjlighet att kontroller att området är säkert både visuellt och via givarna innan de kör trucken.

Eftersom stora gruvtruckar har långa stoppsträckor är det viktigt att förarna har bra koll på omgivningen innan de börjar köra i en riktning. Tack vare att de aktiveras automatiskt vid stillastående och låga hastigheter, kan föremålsigenkänningssystem ge föraren en snabb översikt över området runt trucken, vilket kan utgöra skillnaden mellan en produktiv cykel och en kollision.

Även om föremålsigenkänningssystem kan öka säkerheten i gruvan och förebygga kollisioner mellan tunga fordon, kan de inte ersätta standardprocedurer för säkerhet i gruvor. På vilka andra sätt undviker du kollisioner mellan tunga fordon på gruvområdet? Använder du föremålsigenkänning för att öka säkerheten? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

För mer information om hur Caterpillar kan hjälpa dig med en lösning för föremålsigenkänning, kan du kontakta en expert.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer