Hjälp sökes

Hjälp sökes: Hur gruvteknik attraherar de bästa medarbetarna

Fråga en grupp unga människor vad de vill jobba med. Sannolikt ligger inte jobb inom gruvbranschen högt upp på listan. Detta beror på att de flesta inte känner till de möjligheter som finns och att många tänker på hur gruvjobb var förr, smutsiga och farliga. Men synen på gruvjobb håller på att förändras i och med att fler och fler företag börjar använda teknik som gör arbetet säkrare, mer effektivt och mer lönsamt. Jobbsökande som söker sig till gruvjobben idag kommer att hitta arbetsgivare som använder en mängd olika framtidsinriktade system.

Inbyggda säkerhetssystem som exempelvis varnar föraren för potentiella risker nära maskinen och på andra ställen på området. Dessa system används både under jord och i dagbrott och hjälper gruvbolag över hela världen att öka säkerheten.

Även autonom utrustning och fjärrstyrning används mer och mer. De här systemen används främst vid borrning, schaktning och transporter, både under jord och i dagbrott, för att hålla föraren säker och samtidigt öka produktiviteten och effektiviteten. Som en extra fördel innebär de här teknikerna att teamet som styr kan sitta någon annanstans istället för att behöva transporteras ut till en avlägsen gruva.

Även flotthantering kan skötas från annan plats, tack vare innovativ teknik för produktionsövervakning. De här systemen använder sig av spårning, tilldelning och optimering av maskinflottan för att hjälpa en ny generation av gruvledare, även de med mindre erfarenhet, uppnå ambitiösa driftmål.  

Annan teknik som kan hjälpa gruvarbetare med mindre erfarenhet att arbeta som riktiga veteraner är maskinstyrsystem som ökar förarens prestationer och övervakningssystem för utrustningens hälsa som hjälper teknikerna undvika fel, sänka reparationskostnaderna, öka drifttiden och maximera värdet på investeringarna i flottan.

Varje verktyg har en viktig, unik funktion, men fungerar ändå allra bästa tillsammans i ett helt integrerat gruvhanteringssystem. Ett sådant system kan öka säkerheten, effektiviteten och lönsamheten och kan även hjälpa till att locka de allra bästa medarbetarna till branschen.

Vad tycker du? Kan ny teknik göra jobb i gruvbranschen mer attraktiva för en generation som vuxit upp med datorspel, sociala medier och smartphones? Kan de här systemen hjälpa skickliga men mindre erfarna personer att utföra gruvjobb på högre nivå? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert om du vill veta mer om teknik i Cat® MineStar™.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer