Föremålsigenkänning: Hjälper förare se

Föremålsigenkänning: Hjälper förare ”se” potentiella risker

Förarnas sikt är högt upp på gruvföretagens säkerhetsinitiativ. Faktum är att sikt är en av de 15 högsta prioriteter som identifierats av Earth Moving Equipment Safety Round Table, en grupp bestående av de ledande gruvföretagen som arbetar tillsammans för att uppmuntra utrustningstillverkarna att förbättra sin design för att minimera hälso- och säkerhetsrisker.

Begränsad sikt är en potentiell orsak för flera olika kollisionstyper, särskilt de som involverar stora maskiner, som stora truckar med åtskilliga döda vinklar. När föraren väl är på plats i hytten kan det vara omöjligt att se om en annan maskin, person eller annat fordon rör sig in i någon av dessa döda vinklar och leder till möjliga säkerhetsrisker.

Ju mer information förarna har om arbetsmiljön omkring dem, desto säkrare kan de hantera sina maskiner. Inbyggd teknik använder kameror och radar för att tillhandahålla informationen och göra det möjligt för förarna att ”se” föremål som har kört in i området kring utrustningen.

De här systemen kan automatiskt identifiera risker som annan utrustning eller andra fordon som befinner sig inom kritiska områden runt maskinen, som framför, bakom eller inom svängradien åt båda hållen, beroende på maskintyp och visa informationen på displayer i hytten. Zoner kan visas automatiskt beroende på vilken växel fordonet ligger i. Till exempel kan framåtvyn visas när maskinen ligger i drive och bakåtvyn kan visas när backväxeln ligger i.

Tekniska system gör förarna mer medvetna om allting runtomkring, från föremål precis bredvid till tillgångar i hela området.

Vad tycker du? Vilka tillgångar på området utgör potentiella risker? Hur hjälper du förarna att ”se” dessa? Dela dina tips och trick på Facebook och Twitter.

Om du vill lära dig mer om tekniker för föremålsigenkänning från Cat kan du kontakta en expert.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer