Materialspårning

Materialspårning: Få rätt material till rätt plats

Ett typiskt gruvområde har mer än ett dussin olika malmtyper och vissa har nästan 100. Att hålla koll på alla dessa mineral är en utmaning oavsett hur många olika typer det finns och ett misslyckande kan leda till en betydande produktivitetssänkning.

Tekniker för materialspårning hjälper gruvor över hela världen att hantera det här viktiga uppdraget. Tekniken ser till att rätt material kommer till rätt plats, vid rätt tid, med förbättrat slutresultat.

Tekniken övervakar materialtyp och materialtransporter samt varnar förare och planerare vid felkörningar för att se till att materialet flyttas till rätt plats. De övervakar även maskinernas platser för hela fordonsflottan och tillhandahåller funktioner för att analysera tippning och trafikstockningar på transportvägar.

Utöver materialspårning kan de här verktygen tillhandahålla upplagshantering och andra procedurer vid gruvan. Möjligheten att följa materialet i varje truck gör det enklare att hämta saker från upplaget och undvika felkörningar som kan minska lönsamheten drastiskt.

Materialspårningssystem arbetar med data från alla typer av tillgångar och utrustning, inklusive bergtruckar, hjullastare, väghyvlar, hjulschaktare, höjdgrävmaskiner och lätta arbetsfordon, för att hjälpa företagen att minska kostnaden per ton samt öka produktiviteten och gruvans lönsamhet.

Ett bättre sätt att spåra material kan påverka ditt slutresultat betydligt. Hur många mineraltyper måste du hantera i din gruva? Använder du teknik för att spåra materialtransporter? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert för mer information om hur Caterpillar kan hjälpa dig spåra ditt material.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer