Säkerhet på gruvområdet

Säkerhet på gruvområdet: Enkla verktyg och komplicerade system i kombination för att skydda arbetarna

Hårda förhållanden. Farliga sprängämnen. Otäcka lutningar. Branta och smala transportvägar. Detta är bara några av de risker gruvarbetare både ovan och under jord möter varje dag när de gräver fram de mineraler som vi alla behöver i vardagen. Olyckor händer tyvärr men de goda nyheterna är att de blir färre och färre. Detta är tack vare en förbyggande kultur som gruvarbetare på alla nivåer har tagit till sig, tillsammans med tekniska framsteg som gör dagens gruvområden säkrare än någonsin tidigare.

Dessa tekniker består av allt från grundläggande system med kameror och radar till helt autonoma gruvområden där arbetarna inte behöver befinna sig i farliga omgivningar över huvud taget. Många av teknikerna är baserade på att ju mer information förarna har om arbetsmiljön omkring dem, desto säkrare kan de hantera sina maskiner.

De enklaste säkerhetsverktygen är inbyggda kameror. Eftersom föraren i hytten på en stor gruvmaskin ofta inte kan se om annan utrustning kommer för nära, är många maskiner numera utrustade med fast monterade kameror. För att se vad som händer i närheten av utrustningen kan föraren använda en display i hytten för att välja mellan olika kameravinklar. Vissa displayer kan automatiskt byta vy baserat på förarens val av växel, med en vy framåt i drive och en vy bakåt i backväxeln.

Om kamerorna kompletteras med radar ökar förarens medvetenhet om riskerna på gruvområdet. Maskiner utrustade med radar kan automatiskt identifiera annan utrustning och andra fordon framför, bakom eller inom svängradien. Om radarn identifierar en truck som kör upp bredvid maskinen kan systemet växla till en vy från en sidokamera och displayen i hytten blinkar gult eller rött beroende på var risken befinner sig.

Vissa igenkänningssystem ger lätta fordon, portabel utrustning och fast infrastruktur en digital närvaro i en digital bild av gruvan. Detta innebär att föraren kan se exakt var den här utrustningen befinner sig relaterat till den egna maskinen. GNSS-positionering gör det möjligt för gruvledningen att förprogrammera information om otillåtna områden, kända riskzoner och fast infrastruktur som sedan kan visas för föraren direkt i hytten.

Alla de här systemen kan ställas in att varna föraren både visuellt och med ljudsignaler när maskinen närmar sig ett otillåtet område eller kommer för nära en annan maskin. Dessutom kan programvaruverktyg använda information om risker som identifierats av en maskin, som till exempel stora stenar eller en grop i transportvägen, som delats omedelbart med annan utrustning.

Mer komplicerade tekniska system, som precisionsstyrda verktyg, kan ge betydande säkerhetsfördelar. När dessa system monteras på utrustningen kan maskinerna arbeta på rätt plats och hålla förarna borta från farliga områden.

Den slutliga tekniken är fjärrstyrning, semiautonoma och helt autonoma system. Dessa ger de största möjligheterna att öka säkerheten i gruvan. Schaktmaskiner arbetar till exempel ofta i svåra tillämpningar som upplagslastning, urlakningsunderhåll, högväggsdrift och kantdrift. Fjärrstyrning av de här maskinerna med en bärbar konsol och direkt sikt håller föraren på säkert avstånd från arbetsområdet och när det finns behov av fjärrstyrning på längre avstånd kan de här systemen använda sig av video och avkänningsteknik för att styra och övervaka en maskin på långa avstånd.

Semiautonoma och helt autonoma fordon innebär säkerhetsfördelar inom mängder med tillämpningar. Autonoma truckar kan komma när du anropar dem, köra fram för lastning och sedan köra iväg till tilldelade tipplatser, utan några förare. Vid borrning kan autonoma fordon se till att förarna inte behöver befinna sig i gruvhålet eller där farliga sprängämnen används. Och för ökad säkerhet under jord kan förare styra funktionerna hos underjordslastare från ett kontor eller en annan avlägsen plats långt från alla riskerna i en underjordsgruva.

Från en enkel kamera till en komplicerad autonom maskin. Alla de här verktygen har ett huvudsakligt mål, att hålla människorna på gruvområdet säkra. Hur har din gruva skapat en olycksförebyggande kultur? Vilka system har du implementerat för att öka säkerheten? Vilka verktyg tycker du har fungerat bäst? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

För mer information om hur Caterpillar kan hjälpa dig skapa ett säkrare gruvområde, kan du kontakta en expert.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer