Förebyggande underhåll: Spara tid och pengar

Förebyggande underhåll: Spara tid och pengar vid gruvan

Även de mest välgjorda delarna slits ut med tiden och underhåll av utrustningen är en nödvändig del av alla maskiners livscykel. Rutinkontroller och återkopplingar från förarna håller underhållsavdelningen informerad när något går fel, men ännu bättre är att ta hand om problemen innan de inträffar.

Förebyggande underhåll (Preventive maintenance, PM) är ett beprövat sätt att göra gruvutrustningen mer produktiv och tillförlitlig, samt för att minska reparationskostnaderna. Utbyte eller reparationer av slitna eller potentiellt trasiga delar och komponenter innan de havererar ser till att de inte skadar maskinerna ytterligare. Stora maskinfel kan undvikas enklare med regelbunden PM och kontroller som gör att du slipper förlora så mycket tid och pengar på driftstopp när maskinerna måste repareras.

Ett större fel med utrustningen är inte bara betydligt dyrare att reparera, det innebär även ett längre driftstopp för maskinen än rutinunderhållet. Sämre tillgänglighet innebär minskad produktivitet, som kan påverka slutresultatet minst lika mycket, om inte mer, än reparationskostnaderna.

Verksamheter med framgångsrika PM-program förlitar sig på maskinhälsosystem för att programmet ska fungera. Hälsotekniker för gruvdrift identifierar potentiella fel innan de kan orsaka skador. Hälsosystemen kan, tillsammans med återkopplingar från förare och servicetekniker, hjälpa gruvan att ta hand om små problem nu, för att slippa större problem senare.

Hur övervakar du maskinernas hälsa? När har förebyggande underhåll avhjälpt ett allvarligt problem? Använder du dig av någon hälsoteknik för gruvmaskinerna? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Om du vill lära dig mer om att identifiera och åtgärda fel i förtid, kan du kontakta en expert.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer