Förebyggande underhåll: Tillgänglighet

Förebyggande underhåll: Öka tillförlitlighet och tillgänglighet

Kostnad per ton är det ultimata mätvärdet på gruvföretagets lönsamhet. Allting som du kan göra för att förbättra driften och sänka kostnaden per ton påverkar slutresultatet direkt.

Ett antal faktorer påverkar det här viktiga värdet och inga är viktigare än gruvutrustningens tillförlitlighet och tillgänglighet. Regelbundet underhåll är nödvändigt för att hålla utrustningen i toppskick. Men varje minut som utrustningen underhålls eller repareras är en minut där maskinen inte borrar, gräver, schaktar eller transporterar malm. Förebyggande underhåll (Preventive Maintenance, PM) är en process som utnyttjar driftstopp för utrustningen maximalt och får ut maskinen i arbete igen så fort och effektivt som möjligt.

PM hjälper gruvan hålla utrustningen i toppskick, undvika dyrbara fel och oväntade driftstopp samt optimera ägande- och driftskostnader för utrustningen. Processen är mycket viktig för att gruvans underhålls- och reparationssystem ska fungera bra och är en av fokuspunkterna i den övergripande underhållshanteringsstrategin för utrustningen. Processen ser till att defekter identifieras och reparationer planeras, schemaläggs och utförs innan utrustningen havererar.

Teknik för övervakning av maskinhälsa är ett stort steg på vägen mot PM. System för maskinhälsa tillhandahåller viktig händelsebaserad information om maskinens skick och driftinformation för hela utrustningsflottor. Informationen kan hämtas direkt från maskinerna och analyseras med en mängd olika diagnostiska och analytiska rapporteringsverktyg. Genom att identifiera potentiella problem innan de utvecklas till haverier, kan hälsosystemen minimera driftstopp och produktivitetsförluster. Tekniken hjälper även till att hålla koll på driftskostnaderna samt ökar effektiviteten genom att göra service- och underhållshantering och schemaläggning smidigare.

Med service i rätt tid och underhålls- och statusinformation direkt tillgänglig för hela verksamheten, kan gruvan bättre planera in service- och underhållsprocedurer som passar in i produktionsschemat.

Hur optimerar du dina underhållsprocedurer? Vilka tekniker använder du för att hålla dina maskiner igång? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert om du vill veta mer om hur maskinhälsosystem hjälper gruvor att sänka kostnaden per ton.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer