Produktivitet

Produktivitet

Ökad säkerhet, produktivitet och effektivitet under jord

Underjordsbrytning kan innebära stora utmaningar, med svåra förhållanden och en låg feltolerans. Lyckligtvis finns det nu flera olika tekniker som kan öka säkerheten, produktiviteten och effektiviteten under jord och göra gruvan mer lönsam än någonsin.

Läs mer


Autonoma transporter: Gör gruvdriften säkrare och mer produktiv redan idag

Autonom gruvdrift: Förbättrad säkerhet och ökad produktivitet

Hantering av nyttolast för ökad säkerhet och lönsamhet


Kolbrytning: Ökad produktivitet och precision för släpskopverk

Kolbrytning: Flotthanteringssystemen åtgärdar tre stora utmaningar

Kolbrytning: Förbättrad materialhantering och ökad säkerhet


Kollisionsundvikelse: Minskar reparationskostnader och driftstopp

Cykeltider: Arbeta effektivt för att sänka kostnaden per ton

Fleet Management 101: Grunder och fördelar


Fleet Optimization: Ger riktiga resultat

Arbetar ett av dina arbetslag bättre än de andra?

Materialtransporter: Arbeta enligt planen


Materialspårning: Få rätt material till rätt plats

Fjärrschaktning: Skyddar arbetarna med bibehållen produktivitet

Skitbyte: Håll förarna produktiva och maskinerna igång


Underjordsautomatisering: Snabbare skiftövergångar


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer