Fjärrdrift: Mer konsekvent

Fjärrdrift: Mer konsekvent, mer effektivt

Många gruvföretag äger eller kontrollerar verksamheter som sträcker sig över hundratals, ibland tusentals kilometer. De äger stora mängder maskiner i många olika storlekar, som arbetar i olika miljöer och i en mängd olika tillämpningar, både ovan och under jord. När så många variabler är inblandade är det viktiga för att hålla driften så effektiv som möjligt att vara konsekvent.

Teknik som optimerar fordonsflottor, övervakar produktiviteten, förbättra malmbrytning och samlar in information från maskinerna är ett stort steg på vägen mot den effektivitet som gruvföretagen eftersträvar. Att integrera dessa tekniker så att driften kan fjärrhanteras från en enda plats, kan öka produktiviteten ännu mer.

I dessa center för fjärrstyrning kan förmän använda maskininformation från fältet till att hantera produktiviteten och inför förbättringar på flera olika platser, inom daglig produktion, underhåll, säkerhet och gruvhantering. Förmännen fungerar som trafikledare som hanterar en aktiv flygplats eller som dirigenter som leder en grupp musiker.

De kan tilldela truckar och lastare, hantera dagliga produktionsmål och övervaka hälsoinformation från maskinerna, alltså från en central plats. Tekniken gör det även möjligt för förmännen att sätta upp scenarier som hjälper dem att bedöma vilken inverkan driftändringar har innan de implementeras.

Utöver en effektivisering av produktionen, innebär center för fjärrstyrning även fördelar för personalen på gruvområdet. Först och främst slipper fjärrarbetande personal befinna sig i outvecklade områden och farliga situationer.

När drift kan ske långt från gruvhålet behöver inte heller medarbetare flytta när området expanderar. Detta sparar även pengar för gruvföretaget som slipper flyttkostnader.

Konsekvent drift även på platser långt bort. Bättre hanteringsmöjligheter. Kostnadsbesparingar. Ökad säkerhet. Fjärrdrift är ett steg på vägen mot en säkrare, mer effektiv och mer produktiv framtid för gruvbranschen, en framtid som snart är här.

Hur kan fjärrdrift förbättra din underjordsgruva? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert för mer information om hur du kan implementera en fjärrdriftslösning för en underjordsgruva.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer