Säkerhet vid gruvdrift

Säkerhet vid gruvdrift: Använd teknik för att skapa en säkerhetskultur

Eftersom gruvarbete kan vara farligt är säkerhet en extremt viktig del i företagskulturen. Ledarskapsteamen ställs inför utmaningen att skapa en miljö där alla medarbetare känner sig inspirerade att tänka, agera och arbeta med säkerhet i fokus.

De flesta försök att ändra företagskulturen handlar om människorna. En del företag skapar säkerhetsteam som genomför utbildningar inom säkerhet i gruvan och andra skapar särskilda program som sätter upp mål och belönar önskat beteende. Även om detta ofta ger effekt kan gruvans säkerhetskultur förstärkas även med investeringar i teknik som gör gruvarbetet säkrare.

Ta föremålsigenkänningssystem som exempel. Grundläggande system använder sig av flera kameror och displayer i hytten som informerar föraren om föremål som kan vara svåra att upptäcka. Mer avancerade tekniker använder sig även av radar som automatiskt identifierar och varnar föraren för möjliga risker på platsen. En del system kan även identifiera föremål utanför radarns räckvidd med hjälp av GNSS-funktioner (Global Navigation Satellite Systems).

Gruvor som investerar i tekniker som dessa markerar klart att de är ett företag som verkligen satsar på säkerhet. Förarna påminns om detta varje gång de ser en möjlig risk på displayen i hytten, hör ett larm om att ett föremål befinner sig i den kritiska zonen nära maskinen, eller varnas för en grop i transportvägen eller att maskinen är för nära ett otillåtet område.

Att investera i föremålsigenkänningssystem, eller annan teknik som gör gruvarbetet säkrare, är en klar markering angående gruvans säkerhetskultur. Det är en konstant påminnelse för medarbetarna att säkerhet är högsta prioritet i gruvan och visar att företaget tar medarbetarnas säkerhet på allvar.

Hur använder din organisation teknik för att visa hur mycket de värdesätter säkerhet? Vilka verktyg och system har du implementerat för att främja säkerheten? Ingår ny teknik för att göra dina gruvprodukter ännu säkrare i dina långsiktiga inköpsplaner? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Om du vill veta mer om föremålsigenkänningssystem från Cat kan du kontakta en expert.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer