Säkerhet

Säkerhet på gruvområdet: Enkla verktyg och komplicerade system i kombination för att skydda arbetarna

Olyckor kan hända i gruvbranschen, men nya tekniker och ny teknologi utvecklas hela tiden för att skapa säkrast möjliga gruvområden.

Läs mer


Autonoma transporter ökar säkerheten på gruvområdet

Autonoma transporter: Gör gruvdriften säkrare och mer produktiv redan idag

Autonom gruvdrift: Förbättrad säkerhet och ökad produktivitet


Otillåtet område: Bygg virtuella staket för ökad säkerhet

Kolbrytning: Förbättrad materialhantering och ökad säkerhet

Kollisionsundvikelse: Skyddar arbetarna och lönsamheten


Kollisionsundvikelse: Minskar reparationskostnader och driftstopp

Ökad säkerhet, produktivitet och effektivitet under jord

Hjälp sökes: Hur gruvteknik attraherar de bästa medarbetarna


Finns det stora kollisionsrisker på ditt gruvområde?

Personalhantering: Använd teknik för att hålla inspektionsteamen säkra

Föremålsavkänning: Hjälper förare ”se” potentiella risker


Föremålsavkänning: Förebygger kollisioner med tung utrustning

Fjärrschaktning: Skyddar arbetarna med bibehållen produktivitet

Fjärrdrift: Mer konsekvent, mer effektivt


Säkerhet vid gruvdrift: Använd teknik för att skapa en säkerhetskultur

Underjordsautomatisering: Ökad säkerhet i utmanande miljöer

Underjordsautomatisering: Snabbare skiftövergångar


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer