Skiftbyte: Håll förarna produktiva

Skiftbyte: Håll förarna produktiva och maskinerna igång

Vid de flesta gruvor är utrustningsflottan alltid i rörelse. Att hålla koll på alla maskiner och deras förare kan vara svårt under perioder med hög aktivitet, men det är ändå viktigt för att uppnå gruvans produktionsmål.

Ett av de viktigaste områdena som kan förbättras här är hanteringen av skiftbyten.  Ett välövervakat skiftbyte håller maskinerna igång på högsta möjliga nivå för att se till att det inte finns några förare eller maskiner som inte är aktiva på platsen. Detta kan innebära betydande produktivitetsvinster.

Ny teknik gör det möjligt att hantera skiftbyten på helt nya sätt. Tekniken kan användas för att sköta tilldelningar automatiskt samtidigt som hänsyn tas till schemalagda raster för att förhindra onödig övertid och motverka förarutmattning.  Informationen hjälper dig att omfördela maskiner för att uppnå maximal produktivitet i utrustningsflottan.

Hantering av skiftbyten påverkar även maskinernas drifttid. Det finns teknik som kan användas för att se till att truckarna anländer under stopptiden för att inte slösa bort potentiell drifttid. Den gör det även möjligt för förarna att fortsätta arbeta i ett vettigt transportmönster ända fram till stopptiden och kan göra det enklare att schemalägga fordon som krävs för att transportera personalen efter skiftet.

Hur håller du koll på dina förare och maskiner vid skiftbyten? Vilka strategier använder du dig av för att göra dina skiftbyten så effektiva som möjligt? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

För mer information om hur du kan övervaka skiftbyten och öka produktiviteten kan du kontakta en expert.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer