Ovan jord

Fjärrschaktning: Skyddar arbetarna med bibehållen produktivitet

Schaktare arbetar ibland i farliga områden för att upprätthålla produktiviteten i gruvan, men det innebär inte längre att förarna måste befinna sig på platsen. Tack vare fjärrschaktningsteknik kan förarna hållas utom fara samtidigt som produktiviteten hålls på en jämn nivå.

Läs mer


Autonoma transporter ökar säkerheten på gruvområdet

Autonoma transporter: Gör gruvdriften säkrare och mer produktiv redan idag

Kolbrytning: Ökad produktivitet och precision för släpskopverk


Kolbrytning: Flotthanteringssystemen åtgärdar tre stora utmaningar

Kolbrytning: Förbättrad materialhantering och ökad säkerhet

Underhåll av transportvägar: Ökad livslängd för däck och gruvtruckar


Hantering av nyttolast för ökad säkerhet och lönsamhet

Materialtransporter: Arbeta enligt planen

Materialspårning: Få rätt material till rätt plats


Föremålsigenkänning: Förebygger kollisioner med tung utrustning

Föremålsigenkänning: Hjälper förare ”se” potentiella risker


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer