Personalhantering – Hålla mätningsteamen säkra

Personalhantering: Använd teknik för att hålla mätningsteamen säkra

Mätning är en viktig del av gruvbranschen. Mätningsteamen ansvarar för att ta fram viktig information som sedan används för att planera gruvdriften. De arbetare både under och ovan jord och ställs inför en mängd olika utmaningar som är specifika för varje gruva.

Utöver den första planeringen och designen befinner sig mätningsteamen ofta på gruvområdet för att se om designen följs samt för revideringar efter hur gruvdriften har förändrats. Precis som med all annan personal finns det alltid risk för skador när mätningsteamet befinner sig på plats. Enkla fall p.g.a. ojämn terräng eller när uppmärksamheten ligger på inspektionen är vanliga. Dessutom finns det alltid stora risker vid arbete kring stor rörlig utrustning.

Med ny teknik behöver inte mätningsteamet utsätta sig för riskerna på området lika ofta. Tekniken kopplar samman maskiner och gruvans kontor och tillhandahåller en enorm mängd information till gruvcheferna och områdesplanerarna. Den ser till att gruvhålet håller sig till designen och kan hålla koll på hur arbetsplanerna framskrider.

Den gör det även enklare för förarna av utrustningen att följa gruvans design via detaljerad vägledning i hytten och exakt positionering av maskinen. Gruvcheferna kan skicka designfiler direkt till att maskintyper inom borrning, släpskopverk, hyvling och lastning. När föraren arbetar ser han eller hon maskinens exakta position inom produktionsområdet på displayen i hytten, tillsammans med information om hur planen framskrider. Tack vare den här omedelbara återkopplingen direkt i hytten kan föraren arbeta mer effektivt.

Informationen flödar från gruvkontoret till maskinerna och från maskinerna tillbaka till kontoret. Detta informationsutbyte kan ha stor betydelse för säkerheten och minska mängden personal på området. Delar du information om mätningsteamet i din verksamhet? Använder du den här informationen för att minska behovet av mätningspersonal på området? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert för mer information om Terrain och andra tekniker som kan hålla mätningsteamen säkra.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer