Underjordsautomatisering: Säkerhet i utmanande förhållanden

Underjordsautomatisering: Ökad säkerhet i utmanande miljöer

Underjordsgruvor är en både utmanande och farlig miljö. Gruvarbetare ställs inför brist på frisk luft, dålig ventilation, farliga gaser och rasrisker under sitt arbete med att utvinna dyrbar malm under jorden.

Gruvföretagen arbetar hårt för att upprätthålla säkerheten för arbetarna. De monterar de senaste ventilationssystemen, köper den säkraste utrustningen som finns tillgängligt samt når upp till en mängd olika bestämmelser som är utformade för att hålla arbetarna så säkra som möjligt i sådana utmanande förhållanden. Trots allt detta är inte alla risker eliminerade.

Det bästa sättet att skydda arbetare under jord är att se till att de inte behöver befinna sig på plats över huvud taget, något som ny teknik nu har möjliggjort. Den gör det möjligt för förare att arbeta vid en säker och ergonomisk arbetsstation långt från maskinen, antingen över eller under jord, utan att maskinens produktivitet minskar.

Föraren lastar och tippar material via fjärrstyrning. En kombination av inbyggda datorer, kameror, lasrar och programvaror för förarplatsen gör det möjligt för systemen att styra maskinen autonomt under transporter. De ergonomiska reglagen gör det möjligt att styra maskinen med bekanta komponenter vilket innebär att det inte behövs någon lång utbildning för att bekanta sig med ny utrustning och som dessutom utgör en säker och bekväm förarmiljö.

Det är även vanligt med ökad produktivitet med autonom drift. Maskinerna blir mer produktiva, med bättre tunnelnavigering och mindre driftstopp p.g.a. skador från kontakt med väggarna. Dessutom är en gruva med färre personal under jord mer produktiv utan arbetare som måste evakueras vid sprängningar eller som måste färdas långa sträckor till och från ytan.

Tekniker finns för att avhjälpa några av utmaningarna som arbete i underjordsgruvor innebär. Använder du autonom eller semiautonom gruvutrustning i din gruva? Har du några exempel på hur utrustningen har skyddat arbetarna eller ökat produktiviteten? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert om du vill veta mer om säkerhetsfördelarna med automatisering under jord.


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer