Under jord

Underjordsautomatisering: Ökad säkerhet i utmanande miljöer

Underjordsbrytning kan vara farligt och det enklaste sättet att hålla en förare säker från alla risker är att helt enkelt se till att de inte befinner sig där. Tekniker för delvis eller full automatisering gör det möjligt att upprätthålla eller till och med öka produktiviteten i en gruva samtidigt som förarna kan befinna sig på en annan plats, säkra från riskerna i gruvan.

Läs mer


Autonom gruvdrift: Förbättrad säkerhet och ökad produktivitet

Ökad säkerhet, produktivitet och effektivitet under jord

Underjordsautomatisering: Snabbare skiftövergångar


Startsida för Cat® MineStar™

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer