Hantera med precision

Skalbart och konfigurerbart. Terrain levererar nästa generations hantering och styrning av borrning, släpskopverk, hyvling och lastning

Terrain möjliggör mer läglig och effektiv faktabaserad hantering av borrning, släpskopverk, hyvling och lastning, tack vare kraftfulla verktyg för allt från borrplanering och sprängning till malmstyrning och gruvplanering.

Dessutom visas hyvling- och borrplaner på en display i hytten för att visa föraren maskinens exakta position inom arbetszonen, tillsammans med arbeta att göra och utfört arbete. Displayen markerar även otillåtna områden och annan information som ökar säkerheten och maskinens effektivitet. Dessutom kan Terrain göra en mängd information tillgängligt via en enkel, integrerad kontorsprogramvara.

Kontakta en expert


Terrain för borrning

Terrain för borrning använder sig av GNSS-styrning med hög precision för att styra borrmönster och samtidigt aktivera fjärrstyrning av borrning.

Läs mer

Terrain för släpskopverk

Terrain för draglines använder sig av GNSS-styrning och inbyggd övervakning för att se till att materialet flyttas till rätt ställe direkt.

Läs mer

Terrain för hyvling

Terrain för hyvling är ett mångsidigt system för maskinstyrning och övervakning som minskar kostnaden för inspektioner och ökar maskinernas produktivitet.

Läs mer

Terrain för lastning

Terrain för lastning hjälper maskiner att röra sig och placera material precist för att dra ner på onödigt extraarbete.

Läs mer

Terrain-broschyr

Detaljerad information om hur Terrains högprecisionsteknik kan användas för att optimera gruvdriften.

Ladda ned PDF

Startsida för Cat MineStar

Cat MineStar innehåller en mängd olika funktionsuppsättningar som hjälper dig att optimera varje del av driften.

Läs mer

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining erbjuder det största produktutbudet i branschen och strävar efter att våra gruvdriftskunder ska lyckas.

Läs mer