Datumproblem med Global Positioning System (GPS)

Datumproblem med Global Positioning System (GPS)

Arbetsplatser över hela världen kan generera en otrolig mängd data. Vi på Caterpillar förstår värdet av denna information och använder teknik på många sätt för att hjälpa kunderna att optimera sin verksamhet varje dag. För att detta ska fungera är vi beroende av viktiga teknik- och satellitsystem, bland annat Global Positioning System (GPS).

Du kan ha hört talas om en händelse som rör datum i GPS-system och hur det inverkar på GPS-enheter. Vi vill ge dig viktig information om detta, hur det kan påverka anslutna tillgångar och vad Caterpillar och vårt nätverk av Cat-återförsäljare runt om i världen gör för att lösa problemet för kunder vars enheter påverkas.

Vad är GPS?

GPS är ett globalt navigationssatellitsystem som kan tillhandahålla information om geografisk plats och tid till en GPS-mottagare var som helst på jorden. GPS fungerar oberoende av telefon- och internettäckning och kan tillhandahålla viktiga funktioner för positionering till användare runt om i världen. Vi på Caterpillar använder oss av GPS-navigationssatellitsystemet i våra Cat® Product Link™-enheter.

Vad innebär GPS-tidsändringen?

I allmänna ordalag rör GPS-tidsändringen det 10-bitarsfält i ett GPS-tidsmeddelande som automatiskt nollställs var 1 024:e vecka. För Product Link-enheter sker detta tre gånger i år, närmare bestämt i april, juli och november. 

Vilken inverkan har detta?

Detta är ett potentiellt globalt problem i flera branscher. Vi är medvetna om att den här GPS-tidsförändringen kommer att påverka programvaran i vissa Product Link-enheter. Resultatet kan bli allt ifrån att enheter skickar meddelanden stämplade med ett felaktigt datum till att de inte alls skickar GPS-läge eller andra data. Andra problem med Product Link-enheter kan bli uteblivet larm om geografisk gräns, utebliven rapportering, felaktig maskinanvändning eller utebliven platsinformation. GPS-tidsändringen förväntas inte påverka maskindrift, lutningskontroll eller nyttolastfunktioner.

Caterpillar och nätverket av Cat-återförsäljare över hela världen arbetar tillsammans för att snabbt och effektivt lösa problemet för kunder med enheter som påverkas.

För att bättre förstå GPS-tidsändringen och dess möjliga kundpåverkan följer här lite mer information med några av de vanligaste frågorna. Kontakta din lokala Cat-återförsäljare om du vill ha ytterligare hjälp.

 

F: Hur påverkar detta mig om min Cat®-maskin är utrustad med en Cat Product Link-enhet?

F: Vilka Product Link-enheter påverkas?

F: Vad gör Caterpillar för att förebygga problemet och minimera dess påverkan för mig?

F: Vad ska jag göra om jag tror att min utrustning påverkas av GPS-tidsändringen?