DICARE

Dynamisk gasblandning™

En dynamisk fördel – din tvåbränslelösning för landbaserad borrning, produktion och brunnsservice

Kör på gas när den finns tillgänglig och modulera kontinuerligt gasersättningen när så krävs. Cat® Dynamic Gas Blending™ är optimerad för att hantera variationer i bränslekvaliteten och motorns driftsförhållanden. Du sparar bränsle och din dieselkraft och transientprestanda hålls hela tiden på en jämn nivå.

Att sänka driftkostnader med bibehållen emissionsöverensstämmelse med en enda teknik är spännande, men det är bara början.

Skapa en ny balans

Där lönsamhet...

 • Sänka bränslekostnaderna med upp till 70 %* byte av diesel mot gas.
 • Behålla befintliga serviceintervall och komponenternas livslängd.
 • Öka visnings- och diagnosprestanda med ADEM™ A4- och EMCP 4.4*-reglagen.

...möter ansvar

 • Möjlighet att köras på fältgas som alternativ till bränning.
 • Konstruerad med CSA-certifierade komponenter.
 • Inbyggda säkerhetsfunktioner i de integrerade reglagen.
 • Behåll de ursprungliga emissionscertifieringarna med en ombyggnadssats.

* Är olika för oljeindustritillämpningar

Utnyttja alternativen

Om du väljer att eftermontera din befintliga utrustning får du alla fördelar med dynamisk gasblandning och alla fördelarna hos ett komplett paket, inklusive fullständig garantitäckning och originaldelar från Cats globala återförsäljarnät.

 • Bultmontering av komponenter.
 • Sammansatta förpackningar med delar.
 • Enkel beställning med ett artikelnummer för satsen.

Var flexibel

Dynamisk-gasblandning justeras automatiskt efter förändringar i inkommande bränslekvalitet och tryck vilket gör att motorerna kan köras på många olika typer av bränslen, från associerad gas till förgasad LNG.

 • Modulerar kontinuerligt gasersättningen under alla lastförhållanden för att optimera bränslebesparingen.
 • Accepterar upp till 55 % inerta gaser.
 • Kräver ingen omkalibrering när utrustningen flyttas eller gastillförseln ändras.

Produktöversikt för källstimulering

 • Enkel ADEM A4-motorstyrning maximerar ersättningen samtidigt som prestanda och emissionskrav bibehålls.
 • Bibehåller dieselmotorns prestanda samtidigt som det maximerar ersättningen i ett brett varvtals- och belastningsområde.
 • Ger maximal ersättning och upprätthåller Tier 2-emissionsstandarderna när du kör på en mängd olika gasformiga bränslen utan ytterligare kalibrering.
 • Dieseloxiderings- och ljuddämparkombinationen är utformad för enkel installation.
 • Inbyggda reglage och maskinvara som konstruerats med säkerhet, pålitlighet och hållbarhet i åtanke.

Produktöversikt för borrning och produktion

Cat-återförsäljaren hjälper dig implementera ett komplett paket eller en ombyggnadssats som är kompatibel med dina generatoraggregat. Med hjälp av beprövad gasmotormaskinvara som inte kräver ändringar i de viktigaste dieselmotorkomponenterna kan vara igång snabbt med dynamisk gasblandning.

 • Det optimerade diesel- och gasbränslesystemet styr maximerad ersättning samtidigt som det bibehåller uteffekt och säker motordrift.
 • Certifierade eftermonteringssatser håller de ursprungliga emissionskraven för ett brett urval av gasformiga bränslen.
 • Enkel integration för att montera övervakningsutrustning som övervakar motorns hälsa och ersättningsprestanda.

 

Kontakta din återförsäljare om du vill veta mer

 


Uppgraderingssats för Cat dynamisk gasblandningsmotor

Uppgradera valda motorer för oljeindustrin och borrningsmotorer för att optimera bränsleförbränningen. Vid dynamisk gasblandning ändras kontinuerligt gasersättningen under alla tillfälliga lastförhållanden för att optimera bränslebesparingen.

Hämta PDF
Uppgraderingssats för Cat dynamisk gasblandningsmotor

Olje- och gasprodukter

Olje- och gasprodukter

Caterpillars drivkällor är konstruerade för slitstyrka och för att leverera till låga driftskostnader. Och det har de bevisat, dag ut och dag in, i olje- och gastillämpningar i hela världen, ända sedan 1930-talet.

Visa produkter

Portal för teknisk information

Portal för teknisk information

Hitta produktjämförelser, tekniska specifikationer, produktstorlekar med mera genom vår informationsportal som är särskilt utformad för konsulter, arkitekter, ingenjörer och ägare.

Läs mer

Dynamisk Gas Blending™ sparar 700 000 USD för energiföretag på 11 månader

DGB™-sats installerad på SWN:s 3512C-generatoraggregat

Skulle du byta till en flexibel bränslelösning om du kunde sänka bränslekostnaderna betydligt och nå upp till emissionskraven?

Läs mer