AccuGrade ATS är ett mycket precist dynamiskt spårningssystem som använder en avancerad spårningssensor (ATS) till att spåra en maskin och övervaka bladpositionering. Ett ATS-instrument på arbetsplatsen används till att spåra ett mål, som är monterat på maskinens blad, för att ge en exakt 3D-position.

Aktiv målteknik gör det möjligt för systemet att tillförlitligt låsa på och spåra det önskade målet. Det garanterar att rätt maskin spåras och eliminerar felaktiga låsningar på andra aktiva maskinmål, utsättare och ytor med reflexer. En inbyggd sökfunktion gör att systemet snabbt kan söka efter och hitta målet när låsningen mot det går förlorad på grund av ett fordon som passerar eller någon annan störning.

ATS-instrumentet övervakar kontinuerligt målets position och sänder positionsdata i realtid till föraren via displayen i hytten, som visar bladets exakta position i relation till konstruktionen. Systemet kombinerar målets position med instrumentets kända position, maskinens mått och sensorinformation för att beräkna exakt hur bladets spetsar ska positioneras. Systemet använder positioneringsdata till att beräkna önskad höjd och tvärfall. Skär- och fyllningsvärden beräknas genom att jämföra bladets position med konstruktionsfilen. Systemet gör automatiska bladjusteringar som normalt utförs av föraren och styr automatiskt en eller båda skärstålsspetsarna.

AccuGrade ATS ger informationen föraren behöver för att slutföra arbetet i hytten. Föraren styr helt enkelt maskinen och får finschaktade ytor med hög precision.

AccuGrade ATS är ett mycket precist dynamiskt spårningssystem som använder en avancerad spårningssensor (ATS) till att spåra en maskin och övervaka bladpositionering. Ett ATS-instrument på arbetsplatsen används till att spåra ett mål, som är monterat på maskinens blad, för att ge en exakt 3D-position.