AccuGrade® Cross Slope

AccuGrade Cross Slope är ett höjdkontrollsystem utformat för att kontrollera ytans tvärfall. Sensorer som är monterade på maskinen används till att beräkna nödvändig bladlutningsposition för ytan. Systemet gör automatiska justeringar på vänster eller höger cylinder, något som normalt utförs av föraren. AccuGrade Cross Slope tillhandahåller all information föraren behöver för att snabbt och enkelt sprida ut och skära material vid rätt tvärfall på displayen inne i hytten. Föraren kan välja vilken sida av bladet som ska styras automatiskt och byta riktning på vägen tillbaka utan att justera inställningarna. Höjden styrs manuellt genom att matcha höjd, eller automatiskt genom att lägga till en höjdstyrenhet.

Cross Slope-system. Det grundläggande tvärfallssystemet styr automatiskt bladets lutning för att upprätthålla önskat tvärfall för ytan.

Tvärfall med höjdstyrning. AccuGrade Cross Slope kan kombineras med en eller flera AccuGrade-höjdstyrningstekniker, såsom AccuGrade Sonic, AccuGrade Laser, AccuGrade GPS och AccuGrade ATS för automatisk styrning av höjd och tvärfall.

AccuGrade Cross Slope är ett höjdkontrollsystem utformat för att kontrollera ytans tvärfall. Sensorer som är monterade på maskinen används till att beräkna nödvändig bladlutningsposition för ytan.