Nuvarande processer för schaktning och finhyvling är arbetsintensiva och avhängiga av personal och instrument. Att upprätthålla jämna stigningar mellan utsättningspinnar är en utmaning även för erfarna förare. AccuGrade GPS reducerar arbetsmomentet och hjälper förare att arbeta i enlighet med planer genom att de kan kapa och fylla precist och därmed reducera materialkostnaderna.

AccuGrade GPS-kontrollsystemet är den bästa lösningen när en arbetsplats innehåller konturer, snarare än enkla eller dubbla lutningsplan. AccuGrade 3D-systemet använder GPS-teknik till att jämföra bladets läge med en tredimensionell dataritad arbetsplatsplan och signalerar till föraren eller hydraulsystemet när bladet bör lyftas eller sänkas för att uppnå konstruktionskraven.

Avancerade GPS-tekniklösningar flyttar arbetsplanen till hytten, så föraren får mer kontroll, större precision, högre produktivitet och lägre driftskostnader.

AccuGrade GPS-höjdkontrollsystemet är ett mycket avancerat system för maskinmanövrering och styrning som gör det möjligt för schaktmaskinsförare att lutningsjustera med förbättrad precision utan att använda markeringspinnar. Digitala konstruktionsdata, förarhjälp i hytten samt automatisk bladstyrning hjälper föraren att uppnå jämna ytor snabbare, vilket ger högre produktivitet, lägre driftskostnader och högre vinst.

AccuGrade GPS är utformad för en mängd olika anläggnings- och schaktningstillämpningar, allt från röjning med hög produktionstakt till finschaktning med snäva toleransgränser.

Planbearbetningskonstruktioner med platta, enkla och dubbla sluttningar, som byggnadsgrunder, parkeringsplatser, vägar och motorvägar kan skapas i maskinen med hjälp av AccuGrade GPS-systemet. Komplexa 3D-konstruktioner, som golfbanor och doserade vägar kan skapas på kontoret av konstruktörer och läggas in i systemet med ett compact flash-kort.

Att upprätthålla jämna stigningar mellan utsättningspinnar är en utmaning även för erfarna förare. AccuGrade GPS reducerar arbetsmomentet och hjälper förare att arbeta i enlighet med planer genom att de kan kapa och fylla precist och därmed reducera materialkostnaderna.

Kundsupport

I över 25 år har Caterpillar tillhandahållit elektroniska och elektriska komponenter och system till schaktningsbranschen – tekniklösningar för fältet som höjer Cat-produkters värde och gör våra kunder mer produktiva och lönsamma. Cat-återförsäljaren är redo att hjälpa dig med rätt maskinsystem för tillämpningen och med att tillhandahålla kunnig och ansvarstagande support.

Höjer produktiviteten och effektiviteten

 • Ökar produktiviteten med upp till 50 %
 • Reducerar gissningar och dyrt omarbete genom att flytta schaktmassorna rätt den första gången
 • Reducerar lantmäterikostnaderna med upp till 90 %
 • Förbättrar materialanvändningen
 • Reducerar driftskostnaderna
 • Gör kundens arbetsdag mer produktiv

Mindre arbetskraftsbehov

 • Reducerar kraven på arbetskraft och arbetskostnaderna
 • Kunder kan få sina jobb gjorda snabbare
 • Reducerar behovet av utsättning, snören och stigningskontrollanter
 • Gör det möjligt för föraren att kontrollera stigningen från hytten
 • Minskar arbetet med utsättning medan arbetet pågår

Förbättrar de anställdas nöjdhet och vilja att behålla jobbet

 • Display inne i hytten för in konstruktionen i hytten
 • Ger mer ansvar och tillfredsställelse
 • Ger föraren mer kontroll med hjälp av resultat i realtid
 • Feedback om arbetets framåtskridande i realtid ökar tillfredsställelsen, eliminerar gissningar och minskar förarens stress
 • Utvecklar förarens färdigheter och tar prestandan till en högre nivå
 • Investeringar i föraren ger värde och förtroende genom att satsa på investeringar i den senaste tekniken

Åtgärdar säkerhetsbehov

 • Avlägsnar utsättare och kontrollanter från arbetsplatsen och från de tunga maskinerna
 • Manöverspärr gör att bladet är säkert låst när systemet är inaktivt

Integrerat i Cat-maskiner

 • Beprövade, optimerade inbyggda elektronik- och hydrauliksystem
 • Komponenter som konstruerats med maskinen i åtanke maximerar tillförlitligheten
 • Integrering i hytt och joystickar gör det lättare att använda maskinen
 • Manöverspärr (parkeringsbroms, systemskickstest, tomgång) höjer säkerheten
 • Cat-återförsäljarnätverket ger oöverträffad service och support.

Ökar utrustningens flexibilitet

 • Plug and play-anslutningar möjliggör snabb och enkel konvertering från laserbaserade höjdkontrollsystem till GPS, till manuell styrning
 • Ger konsekvens och precision, och förvandlar din produktionsmaskin till en finschaktningsmaskin