Caterpillar hjälper kunder revolutionera det sätt de flyttar på jord med nya tekniklösningar för anläggningsmaskiner. Lösningar som ger större precision, högre produktivitet, lägre driftskostnader och högre lönsamhet.

Det laserbaserade AccuGrade™-höjdkontrollsystemet är ett högteknologiskt anläggningsverktyg som ger schaktmaskinsförare möjligheten att lutningsjustera och fylla med förbättrad precision utan att använda traditionella utsättningspinnar och stigningskontrollanter. Med hjälp av avancerad laserteknik, maskinmonterade komponenter och en extern lasersändare ger det nya avancerade maskinkontrollsystemet precis höjdinformation på en display i hytten, vilket hjälper till att ge exakt bladpositionering. Som en följd av det kan förare förbättra sin effektivitet och höjdjustera snabbare och med färre pass än någonsin tidigare.

AccuGrade-systemet kan förbättra produktiviteten och precisionen för schaktningsutrustning märkbart – med så mycket som 50 % bättre resultat än med konventionella metoder. Systemet används primärt för avslutande finjustering och det är lätt att lära sig. Med minimal träning kan även oerfarna förare komma igång på mycket kort tid.

Det laserbaserade AccuGrade-höjdkontrollsystemet är utformat för ett stort utbud anläggnings- och schaktningstillämpningar med högt ställda krav på precision och hög produktionstakt. Laserhöjdkontroll är så exakt att de systemen i många fall specificeras i projektspecifikationer, eller av entreprenörer i byggbranschen. Det dubbla lasersystemet är beprövat, flexibelt och idealiskt för precisionsschaktning på arbetsplatser med ytor som är jämna, eller med enkla eller dubbla sluttningar, som industriella, kommersiella och bostadsbyggarbetsplatser.

Det laserbaserade AccuGrade™-höjdkontrollsystemet är ett högteknologiskt anläggningsverktyg som ger schaktmaskinsförare möjligheten att lutningsjustera och fylla med förbättrad precision utan att använda traditionella utsättningspinnar och stigningskontrollanter.

Schaktningstillämpningar

 • Underlagen måste vara släta eller ha jämna sluttningar

Hyvling

 • Betonggrunder
 • Byggnadsgrunder
 • Sportfält
 • Landningsbanor, taxibanor och flygplatsplattor
 • Parkeringsplatser
 • Deponibyggnad, -påläggning och -igenläggning
 • Banvallar
 • Vägar och motorvägar med jämna sluttningar
 • Lantbruksvattenvägar
 • Lantbruksterasser
 • Dammar

Platspreparering

 • Kommersiell
 • Industri
 • Bostäder

Användare

Bland typiska användare av laserbaserade höjdkontrollsystem återfinns:

 • Grävningsentreprenörer
 • Entreprenörer i allmänhet
 • Betongentreprenörer
 • Järnvägsentreprenörer
 • Deponientreprenörer
 • Lantbruksentreprenörer/lantbrukare
 • Gruvdriftsentreprenörer
AccuGrade Laser fungerar på olika sluttningar
AccuGrade Laser fungerar på plana, enkla eller dubbla sluttningar