AccuGrade™ Sonic är ett höjdkontrollssystem utformat för att kontrollera ytors stigning. I Sonic-systemet används en ultraljudssensor till att hålla bladet på samma relativa vertikala avstånd till en extern referens, såsom en lina eller trottoar och rännsten.

Systemet gör automatiska elevationsjusteringar som normalt utförs av föraren i tvärfallsläge. Föraren styr helt enkelt maskinen så att sensorn är kvar över den externa referensen.

System med en ultraljudssensor. När det kombineras med AccuGrade Cross Slope ger systemet med en ultraljudssensor automatisk bladjustering på en sida av bladet, vilket ger automatisk höjd- och tvärfallsstyrning.

System med två ultraljudssensorer. När två ljudsensorer används ger systemet automatisk höjdstyrning på båda sidor av bladet. Systemet använder normalt endast en sensor i taget. Detta så att föraren ska kunna styra vilken sida av bladet som ska kontrolleras och därmed ändra riktning utan att flytta sensorerna.

AccuGrade Sonic är ett höjdkontrollssystem utformat för att kontrollera ytors stigning
AccuGrade Sonic utformades för att kontrollera ytors stigning