Datorstött schaktningssystem

Datorstött schaktningssystem

OLIKA MASKINER, LÄNGRE LIVSLÄNGD, EN AVFALLSHANTERINGSLÖSNING – CATERPILLARS DATORSTÖDDA SCHAKTNINGSSYSTEM

När det gäller avfallshanteringsbranschen är tid och utrymme lika med pengar. För att se till att avfallsdeponier arbetar effektivare med ökad produktivitet kräver förarna ett antal olika maskiner; maskiner utrustade med den senaste tekniken. Caterpillar har den tekniken – CAES, en av Caterpillars lösningar för den uppkopplade arbetsplatsen, ger skjuts åt avfallsdeponiarbetena, sparar bränsle och håller förarna borta från arbetsplatsen och inne i den säkra hytten.

Referenser som denna uttrycker vad våra kunder har att säga om deras erfarenhet av CAES och hur tekniken gör det möjligt för dem att få jobbet rätt gjort från början.

Kontakta den lokala återförsäljaren om du vill ha mer information.

MER SKJUTS ÅT DIN AVFALLSDEPONI – CATERPILLARS DATORSTÖDDA SCHAKTNINGSSYSTEM

Dagens marknad är tuff – CAES, Cats datorstödda schaktningssystem ger en teknisk, konkurrensmässig fördel till våra kunder inom avfallshanteringsbranschen. Kundernas verksamheter är mer produktiva, säkrare, effektivare och viktigare, får mer liv från sina avfallsdeponier genom att lägga till CAES till sina verksamheter.

CAES erbjuder kunden en hållbar teknisk lösning för att se till att man uppfyller det amerikanska Environmental Protection Agency (miljöskyddsverket) eftersom kunderna har erosionsmotverkande åtgärder på plats. Förare som använder CAES-tekniken flyttar mindre material, vilket sparar bränsle, vilket förbättrar vårt koldioxidavtryck. CAES medger identifiering av platsspecifika lagringsområden för material som kräver särskild hantering, såsom riskavfall, och sparar ett register över materialens placering.

Referenser som den som återfinns på denna sidan illustrerar varför avfallshanteringsentreprenörer, chefer och tekniker säger ”Vi vet inte hur vi klarade oss utan systemet”. Kunden uppskattar att livslängden på deras avfallsdeponi utökas 12–18 månader som en följd av att de installerat CAES på sina kompaktorer.

Det maximerar kompakteringen, förbättrar luftutrymmet, ger oss ett hållbart globalt fotavtryck genom att ge MER LIV TILL DIN AVFALLSDEPONI- det är CAES.

Kontakta den lokala återförsäljaren om du vill ha mer information.