CAT höjdkontroll

FABRIKSINSTALLERAD AUTOMATISERAD HYVLINGSLÖSNING

Ett nytt fabriksintegrerat precisionshöjdkontrollssystem, Cat® höjdkontroll kan hjälpa både nya och erfarna maskinförare att ge dramatiska förbättringar av höjdkontrollseffektiviteten inom ett stort antal olika användningsområden.

Cat höjdkontroll drar fördel av många komponenter som redan är inbyggda i dagens utrustningar från Cat, inklusive sensorer, teckenskärmar och maskinmonterad databearbetning. Jämfört med eftermarknadens automatiserade höjdkontrollsystem minskar detta fabrikstillbehör överflödiga komponenter, ger GPS-mottagaren och sensorsystemen bättre skydd och hjälper produktivitetsfunktionerna hos dagens utrustning från Cat arbeta tillsammans problemfritt och effektivare än någonsin förut.

Cat höjdkontroll som finns tillgängligt för utvalda bandschaktare, beläggningsmaskiner, kvarnar, väghyvlar, motorschaktvagnar och grävmaskiner från Cat kan du uppgradera till allt eftersom dina behov utvecklas. Det är en kostnadseffektiv, allt-i-ett-lösning för höjdkontroll som förbättrar säkerheten på arbetsplatsen, förbättrar tillförlitligheten och ökar maskinens värde, både i arbete och vid andrahandsförsäljning.

Cat höjdkontroll
Fabriksinstallerad automatiserad hyvlingslösning