Lösningar för hantering av maskinpark

Teknikdrivna lösningar för att hantera maskinparker använder elektronik, kommunikationsprogramvara och analysmetoder för att ge kunderna support genom att maximera drifttiden och effektiviteten för deras utrustning samtidigt som de minimerar ägandekostnaden genom planering och hantering av livscykeln. De flesta utrustningarna från Caterpillar är fabriksutrustad – eller kan eftermonteras – med en eller flera av teknikerna nedan.

Caterpillar erbjuder följande teknikprodukter för att förbättra maskinparksdriften:

  • Maskinsäkerhetssystem: Ett maskinstöldskyddssystem
  • Product Link™: En fjärrövervakningslösning som samlar in data från den elektroniska styrmodulen i din resurs och ger information som du kan använda för att hantera din maskinpark på ett effektivare sätt
  • RAC: väganalysator (Road Analysis Control)
  • VIMS: Vital Information Management System. Den aktuella versionen inbegriper VIMSpc.
  • VIMS Supervisor: Programvaran VIMS (Vital Information Management System) Supervisor levererar anpassade produktivitets- och underhållsrapporter för maskinparken genom att extrahera data från VIMS PC®-databasen.
Lösningar för hantering av maskinpark
Elektronik, kommunikationsprogramvara och analysmetoder ökar kundernas upptid och deras utrustnings effektivitet

Product Link™

Avancerad övervaknings- och kommunikationsteknik som ger ny innebörd åt begreppet effektivitet för hanteringen av maskinparker.

Läs mer om Product Link™

VIMS (Vital Information Management System)

Detta kraftfulla verktyg för maskinskötsel ger förare, servicepersonal och chefer information om ett stort antal olika viktiga maskinfunktioner.

Läs mer om VIMS

Gruvdriftsteknik

Nya tekniker som hjälper till att hålla arbetarna säkra och hjälper dig få ut mer av din verksamhet.

Läs mer om Cats gruvdriftsteknik