Vanliga frågor (FAQs)

Vanliga frågor (FAQs)

Du har frågor, vi har svar.

 

Grunderna

Vad är Product Link™?

Product Link är en fjärrövervakningslösning som möjliggör effektiv hantering av maskinparker.

Product Link överför informationen via mobiltelefon och satellit. Det motsvarande webbaserade programmet, VisionLink®, vilket drivs av Trimble, gör det möjligt att anpassa tillstånds- och utnyttjanderapporter samt förbättrad kartläggning och funktioner för blandade maskinparker.

Product Link-maskinvara och prenumeration på VisionLink®-programvaran medföljer som standard på ett antal olika utrustningar och kan användas tillsammans med Cat®- och blandade maskinparker. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Hur fungerar Product Link?

Cat®:s Product Link™-maskinvara är intimt integrerad i utrustningen, interagerar med de elektroniska styrmodulerna som driver och övervakar system, såsom motor, hydraulik och transmission.

Händelser och diagnostikkoder, men även drifttid, bränsle, tomgångstid med mera, överförs via satellit eller mobiltelefon till en säker webbapplikation, VisionLink®.

Product Links tillförlitliga maskinvara, robusta integration och flexibla rapporteringsalternativ möjliggör hantering av utrustningen överallt, när som helst.

Vad är VisionLink®?

VisionLink låter dig snabbt och enkelt se all din utrustning, oavsett tillverkare, i en säker webbasserad applikation som körs i Trimble.

Information från din Cat-utrustning medger insyn i din maskinparks drift, tillstånd och produktivitet. Din motor från Cat kommer att ge arbets- och tomgångstid, bränsleförbrukning, start- och stopptider med mera, samtidigt som koder för händelser och diagnostik tillhandahålls av ett antal olika elektroniskt kontrollerade system.

VisionLink medger även ytterligare funktioner hos Cat-utrustning genom integrering med andra data och applikationer från Caterpillar. Cat® PartStore™ för reservdelsbeställning online och S•O•SSM Services för vätskeanalysresultat kompletterar VisionLinks funktioner för att underlätta omfattande hantering av utrustning.

Hur är det med lösningar för min maskinpark med blandad utrustning?

Cat Product Link är lika mycket en del av den moderna Cat-maskinen som motorn eller transmissionen. Men denna utökade förmåga sträcker sig även till att gälla hela maskinparken, oavsett tillverkare eller modell, vilket låter all utrustning övervakas i en säker webbapplikation, vilket undanröjer behovet att besöka olika applikationer med varierande funktion.

Applikationen VisionLink® har utvecklats av VirtualSite Solutions, ett gemensamt företag som ärgs av Caterpillar och Trimble. VirtualSite Solutions ansvarar för att utveckla lösningar för att omvandla sättet som ägare till blandade maskinparker kan hantera sina utrustningsparker på ett effektivt och säkert sätt, sänka driftskostnaderna och förbättra produktiviteten på områdena bränsleförbrukning, underhåll, produktivitet på arbetsplatsen och maskinparkens logistik.

Med applikationen VisionLink kan ägare av utrustning från alla tillverkare använda lösningar från Caterpillars teknikpartner, Trimble.

 

Maskinutrustning

Är Product Link™ fabriksinstallerad på all utrustning från Cat®?

Product Link-maskinvara och prenumeration på VisionLink®-programvaran medföljer som standard på ett antal olika utrustningar och kan användas tillsammans med Cat®- och blandade maskinparker. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Vilka steg måste vi ta för att aktivera Product Link för utrustningen?

Din Cat-återförsäljare kan aktivera din fabriksinstallerade Product Link-modul vid leverans. Product Link-modulen kan även aktiveras med kommandon via trådlösa kommandon som undanröjer behovet av ett besök på serviceavdelningen.

Kan man montera Product Link™ på äldre utrustning?

Man kan eftermontera Product Link på äldre maskiner och annan utrustning. Normalt sett har maskiner som tillverkats inom de senaste 10 åren elektroniskt styrda system som gör det möjligt att använda en större uppsättning Product Link-funktioner.

Kontakta Cat®-återförsäljaren för mer information om dina alternativ.

Liknande lösningar finns för andra utrustningsmärken eller Cat-maskiner med mekaniska system.

Är Product Link hållbart och tillförlitligt under de förhållanden som utrustning från Cat används?

Product Link-maskinvaran är konstruerad för utrustning från Cat. Cats standarder för hållbarhet och tillförlitlighet säkerställer optimal funktion under tuffa arbetsförhållanden. Maskinvara från Cat är konstruerad för att klara stränga temperatur- (värme), spännings- (stöt-), elektromagnetiska, fuktighets- och vibrationsstandarder (slag) och är inkapslad och trycktestad för att skydda mot inträngning av fukt.

Vad är skillnaden mellan mobil- och satellitnätstäckning?

Håll kontakten med din utrustning oavsett var den är i arbete. Maskinvarualternativen har stöd för kommunikation via mobilnät för områden i stad eller förort eller satelliter i låg omloppsbana runt jorden för arbetsplatser på landsbygden eller avlägsna ställen där mobilnät inte har någon täckning.

Vilken garanti har Product Link?

Product Link ingår i dina standardmässiga och utökade garantier när den monteras på fabrik. Eftermontering inbegriper en begränsad garanti. Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information om garantier.

 

Programvara

Hur får jag tillgång till telematikdata från Product Link™?

Cat®-återförsäljaren kan ge dig tillgång till VisionLink®, webbapplikationen som används för att komma åt din utrustnings telematikinformation. Besök återförsäljarens hemsida för att be om tillgång till VisionLink och andra online-verktygsprogram, såsom Cat® PartStore™ och S•O•SSM Services online.

Kan jag integrera informationen från VisionLink® i mina andra affärssystem?

En datamatningstjänst låter dig problemfritt integrera information som fjärrapporteras från din utrustning i dina affärsprogram.

Till exempel kan maskinens geografiska belägenhet enkelt användas i ett sändningsprogram eller information om timmar och utnyttjande i ett resursplaneringssystem (ERP).

Kontakta Cat®-återförsäljaren för mer information om VisionLink-integration.

Vilka språk kan det användas med?

VisionLink kan användas med:
tjeckiska, engelska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, förenklad kinesiska, spanska, svenska och turkiska.

Vad är fördelarna med en webbapplikation?

VisionLink® är en säker webbapplikation som är tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. VisionLink kräver inte programvara eller datalagring på kundsidan. En vanlig internetanslutning och webbläsare är allt som behövs för att få tillgång till alla funktioner och telematikdata som sänds från din utrustning.

 

Utdelning på investering

Hur kan Product Link hjälpa mig kontrollera kostnaderna?
 • Hantera ineffektiv användning, underhållet, tillståndet med mera.
 • Upptäck och åtgärda underhållsbehov på ett effektivt sätt.
 • Upptäck krävande användning eller andra underhållsbehov som kan förkorta komponenternas livslängd.
 • Utöka komponenternas livslängd genom att proaktivt hantera tillståndet och underhållsbehoven.

Hantera drift – gentemot tomgångstid och bränsleförbrukning

Typexempel:
980H med medelvärden för bränsleförbrukning, tomgångstid och bränslekostnader
Minska bränsleanvändningen med 2 % = besparing på $720 för bränslekostnader per år

Hur kan Product Link™ hjälpa mig förbättra verksamheten och drifttiden?

Mobil utrustning

 • Hantera din utrustning effektivt med fjärrövervakning av viktig information
 • Känn till var dina tillgångar är och hur de används • Se till att din utrustning fungerar bra med hjälp av Cat®-återförsäljaren.
 • Upptäck över-/underutnyttjande så att tillgångarna kan utnyttjas på bästa sätt för att hålla jobben inom tidsplanen
 • Dra fördel av verktyg som låter understödspersonalen hantera maskinparken effektivt

För generatorer kan du övervaka tillståndet, utnyttjandedata (start-/stoppinformation), spåra användningen med mera.

Upptäck små problem innan de orsakar oplanerade stilleståndstider.

Hur kan Product Link™ hjälpa mig minska utsläppen från utrustningen i min maskinpark och supporttjänster?
 • Det hjälper dig upptäcka och minska ineffektiv bränsleanvändning med övervakning av tomgångstid och bränsleförbrukning.
 • Informationen hjälper dig genom att driva på de bästa besluten för utrustningshantering. När utrustningen arbetar i toppskick producerar den lägre mängder utsläpp.
 • Fjärröverföring av telematikdata besparar dig tid och arbete genom att undanröja behovet för att personalen manuellt ska samla in information om drifttimmar, geografisk belägenhet och tillstånd.
 • Det utökar produktens/komponentens livslängd genom att ge åtgärdsgrundande information som låter dig proaktivt upptäcka problem och hålla ditt OS i bra skick.

Det förbättrar även logistiken för supporttjänsterna

 • Att du känner till exakt var utrustningen befinner sig hjälper dig att skicka iväg bränsle, transport- och servicelastbilar på ett effektivare sätt.
 • Integreringen med reservdelsbeställning online möjliggör planering i förväg, samordning av tjänster för att hämta/lämna reservdelar och minskar väntetiderna.
Kan jag anpassa maskinvaru- och serviceprogrammen för att tillgodose mina behov?
 • Maskinvaru- och serviceprogrammens alternativ låter dig välja en lösning som passar din verksamhets behov.
 • Maskinvarualternativen har funktioner för kommunikation via både mobilnät och satelliter, så oavsett om ditt arbete sker i stan, i förorten eller på landsbygden kan du fortsätta vara ansluten.
 • Paket med funktioner som underlättar grundläggande tillgångshantering, säkerhet, tillstånd och underhåll, liksom utnyttjande och produktivitet kan väljas för att hantera små eller stora maskinparker med utrustning.
 • Dataflöden kan upprättas för att automatiskt ge information, såsom drifttimmar eller geografisk belägenhet, till återförsäljarens eller kundens affärssystem. Detta sparar tid genom att undanröja behovet att manuellt samla in och överföra information från din maskinpark.