Väganalysator

Road Analysis Control (RAC) är en informationsprodukt som låter kunden övervaka vägförhållandena på utfraktsvägar och förbättra stora gruvtruckars prestation, produktivitet och säkerhet, samtidigt som reparations- och underhållskostnaderna minskar, liksom stilleståndstiden. Genom sin integration med VIMS® (Vital Information Management System) ger RAC föraren realtidsåterkoppling om vägförhållanden som är negativa för cykeltiderna och drivlina, ram, fjädringskomponenter och däck.

Via VIMS-meddelandecentrum varnar två RAC-händelsenivåer föraren om platser på fraktvägen som kräver uppmärksamhet, både vad gäller lastbilsdrift och stödutrustning. Föraren bör sakta ned eller undvika områden som utlöser händelserna och stödutrustning bör skickas ut för att åtgärda problemområdena. När det används tillsammans med telemetrisystem som Caterpillars VIMSwireless kan denna information överföras nästintill i realtid till gruvans arbetsledning eller ledning på kontoret så att omedelbara åtgärder kan sättas in. VIMS lagrar även RAC:s information från varje cykels data om ramens rörelser och lutning och skapar en sammanställning av mätvärdena, kallat FELA (Fatigue Equivalent Load Analysis), som gör det möjligt för ledningen att spåra påfrestningar och mäta vägens skick. Genom att utnyttja samma sensorer som fastställer nyttolastens vikt och cykeltiderna mäter RAC ramens rörelser och lutning tio gånger i sekunden. Rörelser är ramens vridning i sidled på grund av ojämn belastning på däcken som sitter snett emot varandra. Till exempel ger en lastbil med full belastning och vänster framhjul i ett hjulspår och höger bakhjul på en sluttning upphov till stora krafter på ramen. Lutning är kraften som verkar framifrån och bakåt och uppstår när lastbilen kör över ett gupp eller grop som är vinklerät mot färdriktningen, vid hårda inbromsningar eller skarpa svängar. RAC mäter dessa värden och skickar dem nästan omedelbart till den inbyggda VIMS-modulen som beräknar händelser och trender. Därifrån visas extrema mätvärden för föraren och all information registreras för hämtning med VIMSpc-programvara.

Genom att övervaka dessa data kommer gruvor att kunna upptäcka och åtgärda avsnitt av utfraktsvägar som påverkar cykeltiderna och komponenternas livslängd. Resultatet är korrekt underhållna utfraktsvägar, vilket innebär säkrare arbetsförhållanden, minskat mekaniskt slitage, mindre fysiska påfrestningar och förbättrad förarkomfort, minskad bränsleförbrukning, lägre kostnader för vägrelaterade faror för däcken, driftkostnader för fjädring och komponenter och mer drifttid. RAC är inte bara en funktion som lagts till VIMS. RAC är utformat för att hjälpa alla användare av Cat:s stora lastbilar för gruvdrift att få ut mervärden från ägande och drift.

Fördelarna med RAC:

  • Underhåll utfraktsvägarna på rätt sätt
  • Snabbare cykeltider
  • Längre livslängd för komponenter, ram, fjädringssystem och däck
  • Mindre fysisk påfrestning på föraren och förbättrad komfort
  • Säkrare användning
  • Minskad bränsleförbrukning
  • Lägre driftskostnader