VIMS Supervisor

Programvaran VIMS (Vital Information Management System) Supervisor levererar anpassade produktivitets- och underhållsrapporter för maskinparken genom att extrahera data från VIMS PC®-databasen. Den användarvänliga arkitekturen ger funktionen att filtrera och sortera data om händelse, nyttolast, trend och histogram för att kunna skapa dynamiska rapporter som inriktar sig på kundens behov.