Vital Information Management System

Vital Information Management System

Caterpillars VIMS (Vital Information Management System) är ett kraftfullt verktyg för maskinskötsel som ger förare, servicepersonal och chefer information om ett stort antal olika viktiga maskinfunktioner. Ett stort antal sensorer är integrerade i fordonets konstruktion. Om VIMS upptäcker ett störande eller onormalt tillstånd i något av maskinens system kommer det att varna föraren och instruera dem att vidta lämpliga åtgärder, oavsett om det är att ändra maskinens funktion, underrätta verkstaden om underhållsbehov eller utföra en säker avstängning av maskinen. Detta förbättrar tillgängligheten, delarnas livslängd och produktiviteten samtidigt som både reparationskostnaderna och riskerna för ett totalhaveri minskar. På gruvtruckar och stora hjullastare från Caterpillar inbegriper VIMS även information om produktivitet och prestanda. Det registrerar de olika delarna av lastbilscykeln: lastningstid, lasttransport, tömningstid och tomtransport, tillsammans med fördröjningstider. All denna information används för att skapa användbara rapporter och diagram. Dessa rapporter leder till en intelligent analys och bättre beslutsfattande för en effektivare verksamhet, vilket sänker kostnaden per ton.

VIMS Supervisor

Programvaran VIMS (Vital Information Management System) Supervisor levererar anpassade produktivitets- och underhållsrapporter för maskinparken genom att extrahera data från VIMS PC®-databasen. Den användarvänliga arkitekturen ger funktionen att filtrera och sortera data om händelse, nyttolast, trend och histogram för att kunna skapa dynamiska rapporter som inriktar sig på kundens behov.