Tier 4-teknik

Tier 4-teknik

MED ETT STARKT ENGAGEMANG FÖR KUNDERNAS FRAMGÅNG

Caterpillar utrustar varje Tier 4 interim/steg IIIB motor med ACERT™-teknik med en perfekt kombination av elektroniska, bränsle-, luft- och efterbehandlingskomponenter, baserade på motorstorlek, typen av användningsområde och den geografiska plats där den kommer att arbeta. Om tekniken används systematiskt och strategiskt blir den optimal för att tillgodose våra kunders högt ställda förväntningar på produktivitet, bränsleeffektivitet, tillförlitlighet och livslängd. När den rätta tekniken har finjusterats för rätt användningsområde blir resultatet: En bränsleeffektivitet som förbättras upp till 5 procent.

  • Konstruktioner med inbyggd kraft och prestanda ökar kraften och prestandan för alla användningsområden.
  • Tillförlitlighet genom gemensam och enkel konstruktion, maximerad drifttid och minskad kostnad med support i världsklass från Cat:s nätverk av återförsäljare.
  • Cat:s hållbarhet med lång livslängd och lång tid mellan renoveringarna.
  • Service och underhåll har en minimerad inverkan på driftskostnaderna.
  • En smidig övergång till slutlig tier 4 och modulär efterbehandling banar vägen för en smidig övergång till den slutliga tier 4/steg iv-lösningen. Inget ytterligare utrymme krävs.
  • Minskade utsläpp med upp till 90 procents minskning av partikelformat material (pm) och 50 procents minskning av kväveoxider (nox).
Tier 4 förarstyrd regenerering


Motorelektronik

Elektroniken som används i Cat® Tier 4 Interim/ steg IIIB-motorer är kraftfullare och mer robust än någonsin förut

Mer information

Bränslesystem

Caterpillar konstruerar specificerade bränslesystem baserat på effekt- och prestandakraven för varje motor.

Mer information

Lufthantering

Innovativa lufthanteringssystem optimerar luftflödet och förbättrar effekten, effektiviteten och tillförlitligheten.

Mer information