Motorelektronik

Motorelektronik

Kraftfullare, mer tillförlitlig motorelektronik

  • Ett ökat antal gemensamma funktioner och anslutningar förbättrar kundupplevelsen och förbättrar kvaliteten och tillförlitligheten.
  • Ett inkapslat kablage ökar tillförlitligheten även för de mest krävande användningsområdena.