Bränslesystem

Bränslesystem

Som en viktig komponent i Tier 4-tekniken från Cat® styr insprutningssynkroniseringen bränsleinsprutningsprocessen via en serie noggrant synkroniserade mikroduschar. Denna insprutningssynkronisering ger en mer kontrollerad, renare och effektivare förbränning. För att maximera värdet för kunden konstruerar Caterpillar specificerade bränslesystem baserat på effekt- och prestandakraven för varje motor.

Common Rail-bränslesystem med högt tryck med helt elektronisk insprutning förbättrar precisionen och kontrollen, vilket ökar prestanda och minskar sotningen för C4.4 ACERT, C6.6 ACERT, C7.1 ACERT och C9.3 ACERT. Avancerade MEUI-C spridarplattformar hanterar ökade insprutningstryck och mer exakta bränsleflöden. Dessa hållbara spridare ökar motorns responsförmåga samtidigt som det begränsar sotningen hos C13 ACERT, C15 ACERT, C18 ACERT, C27 ACERT och C32 ACERT.

Bränslesystem
Bränslesystem