Sparar tid och pengar

Sparar tid och pengar

Behöver du ett kundserviceavtal?

Kundserviceavtal är ett utmärkt verktyg för att hantera ny utrustning från Cat® redan från början. Men avtal kan även upprättas efter köpet för att hjälpa dig begränsa kostnaderna och förbättra tillgängligheten. I varje fall får du tillgång till utbildade experter som vet mer om din utrustning från Cat än någon annan. Upprättandet av rätt kundserviceavtal börjar alltid med en noggrann bedömning av dina behov och slutar med ett avtal som ger dig den lägsta möjliga kostnaden per produktionsenhet.

Hur kan ett kundserviceavtal hjälpa dig?
Tänk på dina nuvarande metoder för förebyggande underhåll och servicebehov, och fundera på vem som är bäst lämpad att tillhandahålla dessa tjänster. Sannolikheten är att Cat-återförsäljaren kan ge service på ett sätt som är effektivare och mer kostnadseffektivt, i rätt tid. Du sparar pengar, förbättrar tillgängligheten och får mer tid över till att koncentrera dig på andra viktiga aspekter av din verksamhet.

Är din utrustning alltid tillgänglig när du behöver den?

 • Effektiv hantering av utrustningen är en av de viktigaste nycklarna till maximal produktivitet och minimala kostnader. Om du inte kan prioritera det med dina befintliga resurser ska du överväga Cat-återförsäljarens experter på hantering.

Utför du alla rekommenderade servicearbeten och inspektioner vid alla de rekommenderade tidpunkterna?

 • Om du svarade nej innebär det sannolikt att förebyggande underhåll inte får någon prioriterad uppmärksamhet. Ett kundserviceavtal kan säkerställa att underhållsrekommendationerna följs till punkt och pricka.

Har du ett program för förebyggande underhåll?

 • Om man i förväg vet att service kommer att behövas låter det en planera stilleståndstiden och spara pengar med reparationer som utförs innan haveri. Reparationer av komponenter och/eller renoveringar kan förutsägas med precision, vilket låter stilleståndstiden inträffa vid de lämpligaste tidpunkterna och till de lägsta möjliga kostnaderna.

Utförs 20 procent eller mer av dina reparationer efter ett haveri?

 • Reparationer innan haveri kostar oftast mindre än hälften av reparationer efter haveri. Ett kundserviceavtal maximerar livslängden och minimerar kostnaderna genom att man reparerar innan ett större haveri inträffar.

Vilka är dina ägande- och driftskostnader?

 • När du väl vet dessa kostnader kan du fatta upplysta beslut gällande alternativen för utbyte av utrustningen. Genom ett kundserviceavtal kan återförsäljaren hjälpa dig förbättra din hantering av underhållsregistret så att dessa viktiga kostnader är lätt tillgängliga. Och ett förbättrat underhåll och registerhållning innebär ett högre andrahandsvärde.

Fokusera på ditt riktiga jobb

 • Vilken procentandel av dina resurser läggs på följande?
 • Att hitta och utbilda mekaniker
 • Att reparera verktyg, utrustning och diagnostiska verktyg
 • Miljöavgifter för avfallshantering
 • De anställdas förmåner
 • Reservdelslager
 • Underhållskostnader för verkstadsbyggnaden, skatter, försäkring, gas, el och telekom
 • Service- och smörmedelslastbilar

Alla dessa faktorer påverkar ditt rörelseresultat. Ett kundserviceavtal kan minimera dessa och andra kostnader genom att lägga ett antal av de olika servicearbetena i återförsäljarens teknikers kompetenta händer. Det låter enkelt, men faktum är att du kan ha ett antal olika hattar i ditt företag – från förare till utrustningsförvaltare och servicetekniker. Ett kundserviceavtal kan täcka någon del av eller alla dina utrustningshanteringsbehov, vilket låter dig dra fördel av att arbeta med experterna, Cat-återförsäljaren.