Arbetar för dig

Arbetar för dig

Kundserviceavtal arbetar för dig
Konkurrenstrycket gör kostnadskontrollen viktigare i dag än någonsin tidigare. Kundserviceavtal ger en totallösning som gör utrustningshanteringen till en tillgång snarare än en belastning. Det finns ett nästan oändligt antal olika enkla, bekväma och kostnadseffektiva kunderviceavtal. Cat®-återförsäljaren är redo att arbeta tillsammans med dig för att ta fram ett avtal som ger maximala fördelar för din utrustning, dina resurser och ditt sätt att arbeta.

Ett antal olika flexibla alternativ
Hur du arbetar, var du arbetar och omfattningen av din servicekapacitet är bland de variabler som bestämmer vilken typ av kundserviceavtal som är rätt för dig. Nedan finns några få av de vanligare alternativen.

Avtal om förebyggande underhåll av maskin och motor
Effektiv hantering av utrustningen är en av de viktigaste nycklarna till maximal produktivitet och minimala kostnader. Om du inte kan prioritera det med dina befintliga resurser ska du överväga Cat-återförsäljarens experter på hantering.

  • Detta inbegriper förebyggande underhållstjänster som utförs enligt fabrikens specifikationer på plats.
  • Utbildade tekniker med omfattande kunskap om utrustningen inspekterar och underhåller din utrustning.
  • Rapporter ger ytterligare uppslag som bör tas itu med för att förebygga dyra reparationer.
  • S•O•SSM vätskeanalys och fabriksutbildade tolkare maximerar utrustningens livslängd genom att utvärdera trenderna för oljans skick och komponenternas slitage.

Service av maskinens hydraulik
Skötsel av hydraulsystemet minimerar kostnaderna och maximerar maskinens produktivitet och tillgänglighet. Fokus ligger på tre områden:

  • Föroreningskontroll – mer än 70 procent av hydrauliska komponenters haverier kan spåras till någon typ av förorening. Diagnostik och inspektioner av experter kan upptäcka problem långt innan förarna kan upptäcka dem.
  • S•O•S vätskeanalys – Cat-återförsäljarens tolkare gör en expertanalys av komponenternas slitagetakt och ger rekommendationer.
  • Tekniska inspektioner – visuella kontroller, plus diagnostisk och prestandatestning av cykeltider, avdriftshastigheter och pumpflöden ger dig en inblick i ditt hydraulsystem.

Program för fullständig genomgång av maskin och motor
Cat-återförsäljaren tillhandahåller program för fullständig genomgång som utförs av utbildade tekniker med avancerade diagnostiska verktyg. Du får resultaten av inspektionen för att hjälpa dig fatta välgrundade hanteringsbeslut baserade på dina arbetsbehov.

Anpassade avtal
Cat-återförsäljaren erbjuder en omfattande lista med tjänster för att ge dig en anpassad, total lösning för dina utrustningshanteringsbehov.

Varför ska jag välja ett kundserviceavtal?
Ett kundserviceavtal är en möjlighet för dig att öka produktiviteten och tillgängligheten samtidigt som du sänker dina ägande- och driftskostnader. Kundserviceavtal hjälper dig upptäcka utrustningsproblem innan de ger ett haveri, vilket ger dig färre reparationer och mindre oplanerad stilleståndstid. Cat-återförsäljarens experter kan se till att din maskin är tillgänglig när du behöver den. Plus att du kan anpassa ditt kundserviceavtal så att det maximerar din tid och dina resurser.

Denna hemsida innehåller allmän information gällande kundserviceavtal som finns tillgängliga från Caterpillar-återförsäljare. Typen av kundserviceavtal som erbjuds av varje återförsäljare varierar. Kontakta din närmaste Cat-återförsäljare för mer information om vilka typer av kundserviceavtal som finns tillgängliga.