Equipment Protection Plans (planer för utrustningsskydd)

Kontrollera kostnader och minimera risker med Cat® Equipment Protection Plans (planer för utrustningsskydd)

Med rätt maskin får du jobbet utfört på rätt sätt – i tid och inom budget. Planerna från Cat® för utrustningsskydd hjälper dig få ut det mesta möjliga av dina nya, begagnade och renoverade maskiner genom att de viktigaste problemen kan åtgärdas på din arbetsplats.

 • Kontrollera dina kostnader
 • Maximera produktiviteten
 • Få den expertis du behöver
 • Fokusera på säkerheten
 • Efterleva alla bestämmelser

Planerna för utrustningsskydd skyddar dina investeringar i nya, begagnade och renoverade maskiner när standardgarantitiden löpt ut. Varje plan inbegriper reservdelar och arbete för att skydda dig mot haverier som omfattas vilka orsakas av felaktigt material och utförande.

Det finns fyra skyddsnivåer. Du kan skräddarsy dessa planer ytterligare för att anpassa dem till dina särskilda behov genom att välja bland ett stort antal olika kombinationer av år/timmar.

Planerna för utrustningsskydd finns tillgängliga för många Cat-produkter, inklusive:

 • Ny utrustning
 • Begagnad utrustning
 • Certifierade renoverade produkter
 • Certifierade produkter med renoverad drivlina
 • Hydraulhammare
 • Teleskoptruckar

Finns även för maskinstyrteknik, inklusive:

 • AccuGrade™ höjdkontrollsystem
 • CAES
 • AQUILA™ borr- och slängskopsystem
 • MineStar™-systemets komponenter

Vad Cat-återförsäljaren gör:

 • Utför nödvändiga inspektioner för att bekräfta att du uppfyller kraven
 • Installerar reservdelar som godkänts av Caterpillar vid reparationer som omfattas
 • Bekräftar din anmälan till programmet

Vad du gör:

 • Använder utrustningen enligt Cat:s drifts- och underhållshandbok (OMM)
 • Låter utföra förebyggande underhåll vid de tillfällen som anges i drifts- och underhållshandboken
 • Tar på begäran fram bevis för att du följt programmet för förebyggande underhåll (kvitton, kopior på arbetsordrar, fakturor)
 • Ser till att maskinen utan dröjsmål finns tillgänglig för reparation i händelse av ett haveri som omfattas

Kontakta Cat-återförsäljaren för fullständiga beskrivningar av regler, villkor och undantag som gäller för utrustningsskyddsplanen, eller andra produkter och tjänster.

Kontakta Cat-återförsäljaren

* Produkternas tillgänglighet varierar beroende på region.

 

Alt Alt